Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ Đợt I - năm 2016
Tiếng Việt

Thạc sĩ

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ Đợt I - năm 2016

16:00 - 24-02-2016

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Đợt I - năm 2016

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  đợt I - năm 2016, với 05 chuyên ngành:

-                Quản trị kinh doanh                           Mã số: 60.34.01.02

-                Tài chính – Ngân hàng                        Mã số: 60.34.02.01

-                Kế toán                                              Mã số: 60.34.03.01

-                Kỹ thuật phần mềm                            Mã số: 60.48.01.03

-                Ngôn ngữ Anh                                    Mã số: 60.22.02.01       

Hạn nhận hồ sơ: Đến ngày 15.03.2016

Thời gian thi tuyển: Ngày 23.04 và 24.04.2016

Địa điểm bán và nhận hồ sơ:

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - Phòng A112Y (sảnh nhà A, khu học tập vĩnh tuy)

Hotline tư vấn: (04)-22153214 hoặc 0988 625846

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - Phòng C1.17Y  ĐT: 043.6339114 Thông báo chi tiết xem tại link: TẠI ĐÂY

Thi 3 môn:

1. Môn Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung Quốc (trình độ A2 - Thời gian làm bài 120').

2.  Môn Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh (theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180').

3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Đối với ngành Quản trị kinh doanh: Môn thi - Khoa học quản lý.

- Đối với ngành Tài chính - Ngân hàng: Môn thi - Tài chính học.

- Đối với ngành Kế toán: Môn thi - Pháp luật kế toán Việt Nam.

- Đối với ngành Kỹ thuật phần mềm: Môn thi - Lập trình hướng đối tượng.

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn thi – Kỹ năng thực hành tiếng.

  • tags