Thông báo v/v Triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 15 năm 2020
Tiếng Việt

Thông báo chung

Thông báo v/v Triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 15 năm 2020

15:09 - 23-12-2019


- CÔNG VĂN SỐ 5651/BGDĐT-TĐKT V/v Triển khai xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT lần thứ 15 năm 2020:- NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2015/NĐ-CP về Quy định xét tặng danh hiệu "Nhà Giáo Nhân Dân" & "Nhà Giáo Ưu Tú" :  • tags