Danh sách và lịch thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Danh sách và lịch thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020

10:18 - 23-07-2020

Sinh viên các lớp học môn GDQP&AN học kỳ II năm học 2019-2020 xem lịch và danh sách thi của mình tại đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/16qJa8ydDbS7aKkw_2icM5uapbXbjDKUb?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/16qJa8ydDbS7aKkw_2icM5uapbXbjDKUb?usp=sharing

  • tags