Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 27/12/2018
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 27/12/2018

17:22 - 22-12-2018

- Tin 3 ngành TR, LK, KM khóa 22

- Tin 3 ngành DD, LK khóa 22 Từ sơn

- Tin 3 ngành MT khóa 20

- Kế toán máy ngành TC, QN khóa 20

- Kế toán máy ngành TC, QN khóa 20 Từ sơn

Lưu ý:

- Đối với môn chuyên ngành

Cách tính điểm kiểm tra trên lớp: (Điểm GV *2 + Điểm khởi nghiệp)/3

- Đối với môn đại cương (Tin 1, Tin 2, Tin 3, Tin 4.1, Tin 4.2), Môn Kế toán máy

Cách tính điểm kiểm tra trên lớp: (Điểm Giáo viên + Điểm kiểm tra trắc nghiệm + Điểm khởi nghiệp)/3

  • tags