Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 26/12/2018
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 26/12/2018

13:41 - 22-12-2018

- TIn 4 khóa 20 ngành XD

- TIn 4 khóa 22 ngành TH

- TIn 4 khóa 22 ngành TH Từ sơn

Lưu ý:

- Đối với môn chuyên ngành

Cách tính điểm kiểm tra trên lớp: (Điểm GV *2 + Điểm khởi nghiệp)/3

- Đối với môn đại cương (Tin 1, Tin 2, Tin 3, Tin 4.1, Tin 4.2), Môn Kế toán máy

Cách tính điểm kiểm tra trên lớp: (Điểm Giáo viên + Điểm kiểm tra trắc nghiệm + Điểm khởi nghiệp)/3

  • tags