Tiếng Việt cho người Nước ngoài
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Tiếng Việt cho người Nước ngoài

11:15 - 22-12-2017

Từ năm 2012, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tiếp nhận nhiều sinh viên Lào và Campuchia đến học Đại học. Nảy sinh sự cần thiết phải đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài.

Chương trình đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp. Muốn học đại học bằng Tiếng Việt, phải qua 1 năm học Tiếng Việt để tích lũy đủ 40 Tín chỉ và đạt trình độ Trung cấp.

Sau khi đạt trình độ Trung cấp về Tiếng Việt, sinh viên người nước ngoài có thể bước vào quá trình học đại học bằng Tiếng Việt. Tuy nhiên, trong quá trình học đại học, sinh viên còn cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa trình độ Tiếng Việt của mình, đặc biệt là khi học về các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật, Y và Dược. Để giúp đỡ sinh viên nâng cao hơn nữa trình độ Tiếng Việt, nhà trường bố trí dạy thêm 20 Tín chỉ Tiếng Việt chuyên ngành (2 năm đầu, mỗi năm 10 Tín chỉ) mà không tính học phí đối với sinh viên.

Chương trình đào tạo Tiếng Việt được chia thành nhiều học phần để học và thi, kiểm tra. Mỗi học phần gồm 4 Tín chỉ, được đánh số từ 1 trở đi (Việt 1, Việt 2...).

  • tags