Tiếng Nhật
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Tiếng Nhật

11:12 - 22-12-2017

Quan hệ hợp tác Việt - Nhật phát triển đã khiến cho tiếng Nhật trở thành một ngoại ngữ quan trọng ở Việt Nam.

Theo quy định của Bộ Giáo dục Nhật Bản, việc đào tạo Tiếng Nhật được phân thành 5 cấp độ:

-       N1- Trình độ Cử nhân:                    96 Tín chỉ

-       N2 - Trình độ Cao đẳng:                  72 Tín chỉ

-           N3 - Trình độ Trung cấp:              48 Tín chỉ

-       N4 - Trình độ Sơ cấp:                      24 Tín chỉ

-       N5 - Trình độ Nhập môn:                12 Tín chỉ

Trước mắt, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo tiếng Nhật và cấp chứng chỉ theo 2 cấp độ:

-       Trình độ Sơ cấp (N4), với 24 Tín chỉ

-       Trình độ Trung cấp (N3), với 48 Tín chỉ

Chương trình đào tạo Tiếng Nhật lấy Giáo trình “Nihongo” (Nhật bản ngữ) của Trường Đại học Ngoại ngữ Tôkyô làm giáo trình chính thức. Giáo trình này được chia thành nhiều học phần để học và thi, kiểm tra. Mỗi học phần gồm 4 Tín chỉ, được đánh số từ 1 trở đi (Nhật 1, Nhật 2)

  • tags