Kỹ sư Điện - Điện tử
Tiếng Việt

Kỹ sư Điện - Điện tử

10:37 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Kỹ sư Điện - Điện tử, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về Điện, Điện tử và Tự động hóa, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

Sinh viên ra trường có thể làm việc trong tất cả các loại hình cơ sở sản xuất công nghiệp, hoặc kinh doanh thương mại và dịch vụ về các sản phẩm điện, điện tử, tự động hóa và cung cấp điện. Cũng có thể tự mình tổ chức các cơ sở kinh doanh các sản phẩm này.

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

Số Tín chỉ

Số tiết

 

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

14

 

 

 

1.     Triết học Mác - Lênin

2

 

 

 

 

 

2.     Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

 

3.     Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

 

 

4.     Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

 

 

5.     Giáo dục thể chất

4

 

 

 

 

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 

 

136

 

 

a-

Kiến thức cơ sở

 

20

 

 

 

 

1.    Toán cao cấp I, II, III (LT+BT)

6

 

 

135

 

 

2.    Vật lý I, II (LT+BT+TN)

4

 

 

90

 

 

3.    Nhập môn ngành Điện - Điện tử

2

 

 

 

 

 

4.    Lý thuyết mạch điện I và II (LT+BT)

4

 

 

90

 

 

5.    Đo lường và kỹ thuật đo (LT+TH)

2

 

 

45

 

 

6.    Vật liệu điện và an toàn điện

2

 

 

 

 

b-

Kiến thức ngành

 

46

 

 

 

 

1.     Linh kiện điện tử (LT+TN)

2

 

 

45

 

 

2.     Điện tử tương tự (LT+BT+TN)

2

 

 

45

 

 

3.     Điện tử số (LT+BT+TN)

2

 

 

45

 

 

4.     Máy điện

2

 

 

 

 

 

5.     Khí cụ điện

2

 

 

 

 

 

6.     Truyền động điện (LT+ TN)

2

 

 

45

 

 

7.     Truyền động điện tự động (LT+TN)

2

 

 

45

 

 

8.     Kỹ thuật Vi xử lý (LT+TH)

4

 

 

90

 

 

9.     Cảm biến

2

 

 

 

 

 

10.  Lý thuyết điều khiển tự động I, II (LT+BT)

4

 

 

90

 

 

11.  Điện tử công suất I, II (LT+BT+TN)

4

 

 

90

 

 

12.  Cung cấp điện và kỹ thuật chiếu sáng

4

 

 

 

 

 

13.  Bộ điều khiển PLC (LT+TH)

4

 

 

90

 

 

14.  Tổng hợp hệ điều khiển điện cơ

2

 

 

 

 

 

15.   Trang bị điện, điện tử cho máy công  nghiệp

2

 

 

 

 

 

·    Điều khiển

 

 

 

 

 

 

16.  Điều khiển logic

2

 

 

 

 

 

17.  Điều khiển mờ, điều khiển nơron và ứng dụng

2

 

 

 

 

 

18.  Ghép nối và điều khiển bằng máy tính (LT+TH)

2

 

 

45

 

c-

Kiến thức chuyên ngành (tự chọn)

 

10

 

 

 

 

-     Sinh viên chn 1 trong các chuyên ngành sau đây:

-     Ngoài 1 chuyên ngành t chn bt buc, sinh viên có th đăng ký hc thêm các chuyên ngành khác.

 

 

·    Chuyên ngành 1: “ Tự động hóa công nghiệp”

 

 

 

1.    Điều khiển quá trình (LT+BT)

2

 

 

45

 

 

2.    Mạng tự động hóa dây chuyền sản xuất (LT+BT)

2

 

 

45

 

 

3.    Hệ thống điều khiển điện thủy khí (LT+BT)

2

 

 

45

 

 

4.    Robot công nghiệp

2

 

 

 

 

 

5.    Đồ án thiết kế hệ tự động hóa

2

 

 

 

 

 

·    Chuyên ngành 2: “Điện tử công nghiệp và dân dụng”

 

 

1.    Thiết kế vi mạch (LT+TH)

2

 

 

45

 

 

2.    Mô hình hóa mạch điện tử công suất (LT+BT)

2

 

 

45

 

 

3.    Điều khiển số hệ thống điện tử công suất (LT+BT)

2

 

 

45

 

 

4.    Đồ án Điện tử công suất

2

 

 

 

 

 

5.    Khai thác bảo trì hệ Điện tử công suất

2

 

 

 

 

 

·    Chuyên ngành 3: “Hệ thống điện và Cung cấp điện”

 

 

1.    Công nghệ sản xuất điện

2

 

 

 

 

 

2.    Bảo vệ rơle và Tự động hóa hệ thống điện (LT+BT)

2

 

 

45

 

 

3.    Lưới điện (LT+BT)

2

 

 

45

 

 

4.    Ngắn mạch (LT+BT)

2

 

 

45

 

 

5.    Đồ án thiết kế cung cấp điện

2

 

 

 

 

d-

Thực tập

 

6

 

 

 

 

-    Thực tập điện tử

-    Thực tập điện kỹ thuật

-    Thực tập tự động hóa

2

2

2

 

 

 

 

đ-

Kiến thức bổ trợ

 

44

 

 

 

 

1.    Kỹ năng sử dụng máy vi tính

-    Tin học văn phòng

-    Tin học chuyên ngành

+ Ngôn ngữ lập trình C (LT+TH)

+ Cơ sở Matlab và ứng dụng (LT+TH)

+ Mô hình hóa và Simulink (LT+TH)

 

14

 6

2

2

2

 

 

 

 

 

45

45

45

 

 

2.    Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

24

 

 

 

 

e-

Thực tập cuối khoá và Đồ án tốt nghiệp

 

10

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

150

 

 

Ghi chú:

-      LT: Lý thuyết

-      BT: Bài tập

-      TN: Thí nghiệm

-      TH: Thực hành

 

  • tags