Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô
Tiếng Việt

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

10:42 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Công nghệ kỹ thuật Ô tô là Công nghệ kỹ thuật liên ngành (Cơ khí, Tin học, Điện tử, Điều khiển tự động) có phổ kiến thức và ứng dụng rất rộng. Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Ô tô của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư thực hành, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ Ô tô và điện tử ứng dụng trên Ô tô, có khả năng sửa chữa, thiết kế, chế tạo, vận hành, cải tiến và bảo trì các hệ thống của Ô tô.

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô ra trường có khả năng đáp ứng các công việc kỹ thuật tại các nhà máy lắp ráp; cố vấn dịch vụ các đại lý của các hãng lớn như Toyota, Ford, Honda..., các gara sửa chữa Ô tô hoặc tự mình thành lập doanh nghiệp để sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh Ô tô và các hệ thống chi tiết của Ô tô.

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

Số

Tín chỉ

Số tiết lên lớp

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Tổng

số

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

 14

 

 

 

1.    Triết học  Mác - Lênin

2

 

 

 

 

2.    Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

3.    Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

 

4.    Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

90

 

5.    Giáo dục thể chất

4

 

 

 

90

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

146

a-

Kiến thức cơ sở

 46

 

·    Toán - Lý - Tin học

1.    Toán giải tích (I, II)

4

48

24

72

2.    Đại số

2

24

12

36

3.    Phương trình vi phân

2

24

12

36

4.    Tin học đại cương (I, II)

4

24

 

36

60

 

·    Kỹ thuật cơ sở ngành

5.    Hình họa - Vẽ kỹ thuật

4

40

40

80

6.    Cơ học kỹ thuật

4

48

24

72

7.    Cơ sở Kỹ thuật điện

4

48

16

8

72

8.    Thủy khí kỹ thuật và máy thủy khí

3

36

12

6

54

9.    Nhiệt kỹ thuật

2

24

12

36

10.  Sức bền vật liệu

4

48

16

8

72

11.  Nguyên lý máy

2

24

12

36

12.  Chi tiết máy

3

36

12

6

54

13.  Đồ án Chi tiết máy

2

12

 24

36

14.  Dung sai và đo lường cơ khí

2

24

8

4

36

15.  Vật liệu cơ khí

2

24

4

36

16.  Các phương pháp gia công cơ khí

2

24

8

36

b-

Kiến thức ngành

 38

 

·    Tin học ứng dụng

1.     Ứng dụng các phần mềm trong cơ khí

3

12

66

78

2.     Mô phỏng, thiết kế ô tô trên máy tính

2

12

36

48

·    Điện - Điện tử

3.     Kỹ thuật điện tử

2

24

8

4

36

4.     Kỹ thuật điều khiển tự động

2

24

8

4

36

5.     Trang bị điện ô tô

2

24

4

8

36

6.     Cơ điện tử ô tô

3

36

10

8

54

·    Cơ khí

7.     An toàn lao động và môi trường công nghiệp

2

24

4

36

8.     Công nghệ chế tạo máy

4

48

20

4

72

9.     Truyền động thủy lực và khí nén trên ô tô

3

36

10

8

54

10.   Cấu tạo ô tô

4

48

16

72

11.   Công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô

2

24

4

8

36

12.   Lý thuyết ô tô

3

36

14

4

54

13.   Nguyên lý động cơ đốt trong

2

24

8

4

36

14.   Kết cấu động cơ trên ô tô

2

24

4

8

36

15.   Nhiên liệu và các vật liệu bôi trơn

2

24

 8

4

36

c-

Kiến thức chuyên ngành

Sinh viên chọn một trong hai chuyên ngành sau:

 15

 

·    Chuyên ngành 1: “Công nghệ ô tô”

1.     Thiết kế, tính toán ô tô

4

48

16

8

72

2.     Đồ án kết cấu, tính toán ô tô

2

12

36

48

3.     Kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa ô tô

3

36

 6

12

54

4.     Công nghệ khung vỏ ô tô

2

24

8

4

36

5.     Ô tô chuyên dụng

2

24

8

4

36

6.     Kiểm định ô tô

2

24

 8

4

36

·    Chuyên ngành 2: “Cơ điện tử ô tô”

1.     Kỹ thuật Vi xử lý

3

36

10

8

54

2.     Điện tử công suất

2

24

8

4

36

3.     Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

2

24

4

8

36

4.     Thiết kế hệ thống cơ điện tử ô tô

4

48

16

8

72

5.     Truyền động Hybrid trên ô tô

2

24

 4

8

36

 

6.     Đồ án Cơ điện tử ô tô

2

12

36

 

48

d-

Kiến thức bổ trợ

 24

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

24

 

 

 

 

đ-

Thực tập

 13

 

 

 

 

 

1.     Thực tập cơ khí

2

 

 

 

 

 

2.     Thực tập kết cấu ô tô

2

 

 

 

 

 

3.     Thực tập công nghệ bảo dưỡng sửa chữa ô tô

3

 

 

 

 

 

4.     Thực hành chẩn đoán và kiểm định xe

2

 

 

 

 

 

5.     Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

e-

Đồ án tốt nghiệp

10 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

160