Kỹ sư Cơ điện tử
Tiếng Việt

Kỹ sư Cơ điện tử

10:40 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechantronics) là một ngành kỹ thuật - công nghệ liên ngành (Cơ khí, Tin học, Điện tử và Tự động hoá) có khả năng sử dụng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Chương trình đào tạo Kỹ sư cơ điện tử của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư thực hành, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về cơ khí và điện tử ứng dụng, có khả năng sử dụng các công cụ tin học ứng dụng cần thiết để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, công nghệ, vận hành, cải tiến và bảo trì các hệ thống máy móc, thiết bị cơ điện tử và tự động hóa.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên ra trường dễ tìm được việc làm, Ngành Cơ điện tử của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo kỹ sư chuyên sâu về ứng dụng Cơ điện tử trong Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chính xác và Tự động hóa cơ khí.

Sinh viên ra trường có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hay kinh doanh thương mại và dịch vụ về các sản phẩm cơ khí chế tạo máy, thiết bị chính xác, tự động hóa và cơ điện tử, hoặc tự mình thành lập doanh nghiệp để kinh doanh các sản phẩm này. Cũng có khả năng công tác trong các công ty kinh doanh sản phẩm tin học hoặc làm công tác giảng dạy.

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

Số

Tín chỉ

Số tiết lên lớp

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Tổng số

 I-

Kiến thức giáo dục đại cương

14

 

1.    Triết học  Mác - Lênin

2

 

 

2.    Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

 

3.    Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

 

 

4.    Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

 90

 

5.    Giáo dục thể chất

4

 

 

 

 90

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

146

a-

Kiến thức cơ sở

42

·   Toán - Lý - Tin học

1.    Toán giải tích (I, II)

4

56

24

 

80

2.    Đại số

2

28

12

 

40

3.    Phương trình vi phân

2

28

12

 

40

4.    Tin học đại cương (I, II)

4

56

 

24

80

·   Kỹ thuật cơ sở ngành.

5.    Hình họa - Vẽ kỹ thuật

4

56

24

 

80

6.    Cơ học kỹ thuật

4

56

24

 

80

7.    Cơ sở Kỹ thuật điện

4

56

16

8

80

8.    Thủy khí kỹ thuật

2

28

8

4

40

9.    Nhiệt kỹ thuật

2

28

12

 

40

10. Sức bền vật liệu

4

56

16

8

80

11. Nguyên lý máy

2

28

12

 

40

12. Chi tiết máy và Đồ án

4

60

20

80

13. Dung sai và đo lường cơ khí

2

32

8

40

14. Vật liệu học

2

32

40

b-

Kiến thức ngành

48

 

·   Tin học ứng dụng

 

 

 

 

 

 

1.  Ngôn ngữ C và C++

2

28

 

12

40

 

2.  Cơ sở MATLAB và SIMULINK

2

28

 

12

40

 

3.  Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

2

28

12

 

40

 

4.  Hệ điều hành

2

28

 

12

40

 

5.  Thiết kế 3D

2

20

 

20

40

 

6.  CAD/CAM

2

20

 

10

30

 

7.  Kỹ thuật vi xử lý và nhúng

2

28

 

12

40

 

·   Điện - Điện tử

 

 

 

 

 

 

8.  Toán chuyên đề

2

20

10

 

30

9.  Điện tử  tương tự

2

20

10

30

10.  Điện tử số

2

20

10

30

11.  Điện tử công suất

2

28

8

4

40

12.  Truyền động điện

2

28

8

4

40

 

13.  Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu

2

28

8

4

40

 

14.  Lý thuyết điều khiển tự động

2

28

12

 

40

 

15.  Điều khiển PLC

2

24

 

16

40

·   Cơ khí

 

 

 

 

 

16.  Cơ khí đại cương

2

28

 12

40

17.  Chế tạo phôi

2

28

4

40

18.  Kỹ thuật an toàn và môi trư­ờng

2

24

6

30

19.  Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

2

28

4

40

20.  Công nghệ chế tạo máy và Đồ gá  

4

56

16 

8

80

21.  Đồ án công nghệ chế tạo máy    

2

10

20

30

22.  Truyền động thủy lực và khí nén

2

28

8

4

40

23.  Dao động kỹ thuật

2

28

12

40

c-

Kiến thức chuyên ngành

Sinh viên chọn một trong các chuyên ngành sau:

12

·   Chuyên ngành 1: Cơ điện tử và Tự động hóa cơ khí

1.   Máy công cụ vạn năng

2

22

8

30

2.   Máy  công cụ CNC  

2

20

12 

8

40

3.   Tự động hóa quá trình sản xuất

2

20

12 

8

40

4.   Robot công nghiệp

2

20

12

8

40

5.   Mô hình hóa các hệ cơ điện tử

2

20

12 

8

40

6.   Đồ án: Cơ điện tử và Robot

2

12

 

18

30

·   Chuyên ngành 2: “Cơ điện tử trong thiết bị chính xác”

1.    Hệ thống đo lường tự động

2

20

12

8

40

2.    Tích hợp  hệ thống Quang - Cơ điện tử

2

20

12

8

40

3.    Kỹ thuật Laser

2

20

12

8

40

4.    Vi điều khiển trong đo lường Quang - Cơ điện tử

2

20

12

8

40

5.    Chi tiết cơ cấu máy chính xác

2

20

4

30

6.    Đồ án: Hệ thống Quang-Cơ điện tử

2

12

18

30

·   Chuyên ngành 3: “Cơ điện tử với máy tính

1.    Cấu trúc máy tính số

2

20

6

4

30

2.    Kỹ thuật ghép nối máy tính

2

20

12

8

40

3.    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

20

12

8

40

4.    Xử lý tín hiệu

2

20

6

4

30

5.    Lập trình Windows

2

20

12 

8

40

6.    Đồ án: Hệ nhúng

2

12

 

18

30

d-

Kiến thức bổ trợ

 24

 

 

 

 

Tiếng Anh

24

 

 

 

 

đ-

Thực tập

 10

 

 

 

1.     Thực tập cơ khí 

2,5

 

 

 

 

2.     Thực tập kỹ thuật điện tử

2,5

 

 

 

 

3.     Thực tập tốt nghiệp

5

 

 

 

 

e-

Đồ án tốt nghiệp

10 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

160

 

 

 

  • tags