Kiến trúc sư
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Kiến trúc sư

10:49 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Kiến trúc sư, có khả năng thiết kế kiến trúc, thiết kế nội ngoại thất, thiết kế theo xu hướng thân thiện môi trường đối với các công trình nhà ở, công trình công cộng và công nghiệp; quy hoạch đô thị và các điểm dân cư nông thôn; sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong công việc của mình.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch, công ty xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng, quản lý đô thị.

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

Số Tín chỉ

Số tiết lên lớp

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

14

 

1.    Triết học Mác - Lênin

2

 

 

 

2.    Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

3.    Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

2

4.    Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

90

5.    Giáo dục thể chất

4

 

 

90

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

146

 

a-

Kiến thức cơ sở

 

24

 

 

1.    Hình học họa hình

4

 

 

 

2.    Vật liệu xây dựng

2

 

 

 

3.    Cơ học công trình (Cơ lý thuyết, sức bền, cơ học kết cấu)

2

 

 

 

4.    Kết cấu công trình (Nền móng, kết cấu gạch đá, bê tông cốt thép, kết cấu thép)

4

 

 

 

5.    Kỹ thuật và tổ chức thi công

2

 

 

 

6.    Hạ tầng kỹ thuật công trình

6

 

 

 

7.    Pháp luật Xây dựng

2

 

 

 

8.    Kinh tế xây dựng và kinh tế đô thị

2

 

 

 

b-

Kiến thức ngành

 

62

 

 

1.    sở  kiến trúc - Vẽ ghi

4

 

 

90

2.    Vẽ mỹ thuật

4

 

 

90

3.    Điêu khắc và trang trí mỹ thuật

2

 

 

45

4.    Vật lý kiến trúc

4

 

 

 

5.    Lịch sử kiến trúc

2

 

 

 

6.    Phương pháp thiết kế kiến trúc

2

 

 

 

7.    Lý thuyết thiết kế kiến trúc

6

 

 

 

8.    Cấu tạo kiến trúc

2

 

 

 

9.    Quy hoạch đô thị và nông thôn

2

 

 

 

10.   Trang thiết bị công trình

2

 

 

 

11.   Thiết kế nội ngoại thất

2

 

 

 

12.   Đồ án kiến trúc nhỏ - K1

3

 

 

60

13.   Đồ án nhà ở thấp tầng - K2

3

 

 

60

14.   Đồ án công trình thương mại, dịch vụ - K3

3

60

15.   Đồ án công trình giáo dục, y tế, hành chính - K4

3

60

16.   Đồ án chung cư cao tầng - K5

3

 

 

60

17.   Đồ án quy hoạch chi tiết nhóm ở - Q

3

 

 

60

18.   Đồ án công trình bảo tàng, thư viện, Câu lạc bộ - K6

3

60

19.   Đồ án công trình công nghiệp - K7

3

 

 

60

20.   Đồ án công trình biểu diễn, Công trình TDTT - K8

4

 

 

90

21.   Phương pháp thiết kế ý tưởng kiến trúc T1, T2, T3, T4

2

 

 

45

c-

Kiến thức chuyên ngành

Sinh viên chọn 1 trong số chuyên ngành sau:

10

·   Chuyên ngành 1: “Kiến trúc công trình”  

1.    Kiến trúc nhà cao tầng và công trình ngầm đô thị

2

 

 

 

2.    Kiến trúc nông thôn

2

 

 

 

3.    Công nghệ xây dựng, công nghệ kiến trúc

2

 

 

 

4.    Đồ án kiến trúc công trình - K9.1

4

 

 

90

·   Chuyên ngành 2: “Kiến trúc nội ngoại thất” 

1.    Nội thất nhà ở

2

 

 

 

2.    Nội thất công trình công cộng

2

 

 

 

3.    Ngoại thất công trình dân dụng và công nghiệp

2

 

 

 

4.    Đồ án kiến trúc nội ngoại thất - K9.2

4

90

 

·   Chuyên ngành 3: “Kiến trúc xanh” 

1.    Môi trường xây dựng

2

 

 

 

2.    Kiến trúc xanh bền vững

2

 

 

 

3.    Giải pháp giảm tác động ô nhiễm môi trường của công trình xây dựng

2

4.    Đồ án kiến trúc xanh - K9.3

4

 

 

90

 

·   Chuyên ngành 4: “Kiến trúc quy hoạch”  

1.    Quy hoạch giao thông và cảnh quan đô thị

2

 

 

 

2.    Thiết kế đô thị

2

 

 

 

3.    Quy hoạch môi trường đô thị

2

 

 

 

4.    Đồ án thiết kế đô thị (một Quảng trường hoặc một tuyến đường) - K9.4

4

90

d-

Kiến thức bổ trợ

 

36

 

 

1.    Kỹ năng sử dụng máy vi tính

 

 

 

 

     - Tin học văn phòng

4

 

 

 

     - Tin học chuyên ngành

8

 

 

180

2.    Tiếng Anh

24

 

 

 

 đ-

Thực tập và đồ án tốt nghiệp

 

14

 

 

1.    Thực tập cuối khóa

2

 

 

 

2.    Đồ án tốt nghiệp

12

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

160

 

  • tags