Dược sỹ
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Dược sỹ

11:04 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Dược sỹ trình độ Đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y dược học, có khả năng sản xuất thuốc, quản lý và cung ứng thuốc, hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất thuốc, các nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng, các công ty cung ứng phân phối thuốc, các trung tâm kiểm nghiệm thuốc, khoa Dược tại các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện, các cơ sở bán lẻ thuốc. 

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

Số

Tín chỉ

Phân bố

Lý thuyết

Thực hành

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

16

 

 

 

1.    Kinh tế học  Mác - Lênin

4

 

 

 

2.    Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

3.    Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

4.    Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

5.    Giáo dục thể chất

4

 

 

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

176

 

 

a-

Kiến thức cơ sở

54

 

 

 

1.   Toán cao cấp & xác suất thống kê

3

2

1

 

2.   Vật lý đại cương

4

3

1

 

3.   Hóa vô cơ I

3

2

1

 

4.   Hóa vô cơ II

3

2

1

 

5.   Sinh học đại cương

3

2

1

 

6.   Môi trường

2

2

 

 

7.   Hóa sinh

3

2

1

 

8.   Hóa hữu cơ I

3

2

1

 

9.   Hóa hữu cơ II

3

2

1

 

10. Hóa phân tích I

3

2

1

 

11. Hóa phân tích II

3

2

1

 

12. Giải phẫu

2

2

 

 

13. Sinh lý

3

2

1

 

14. Vi sinh

2

1

1

 

15. Ký sinh

2

1

1

 

16. Sinh lý bệnh và miễn dịch

2

2

 

 

17. Hóa lý dược

4

3

1

 

18. Bệnh học

3

3

 

 

19. Thực vật dược

3

2

1

b-

Kiến thức ngành

49

 

 

 

1.   Dược học cổ truyền

2

1

1

 

2.   Dược liệu I

3

2

1

 

3.   Dược liệu II

3

2

1

 

4.   Hóa dược I

3

2

1

 

5.   Hóa dược II

3

2

1

 

6.   Bào chế và sinh dược học I

3

2

1

 

7.   Bào chế và sinh dược học II

3

2

1

 

8.   Pháp chế dược

3

3

 

 

9.   Quản lý và Kinh tế dược

2

2

 

 

10.  Dược lý I

2

2

 

 

11.  Dược lý II

3

2

1

 

12.  Độc chất học

2

1

1

 

13.  Dược lâm sàng

4

4

 

 

14.  Kiểm nghiệm dược phẩm

3

2

1

 

15.  Thực hành dược khoa

1

 

1

 

16.  Dược động học

2

2

 

 

17.  Sản xuất thuốc I

2

2

 

 

18.  Sản xuất thuốc II

3

2

1

 

19.  Sản xuất thuốc III

2

2

 

c-

Kiến thức chuyên ngành

17

 

 

 

1.   Dược xã hội học

2

2

 

 

2.   Kinh tế doanh nghiệp

2

2

 

 

3.   Nhóm các Thực hành tốt (GMP, GSP, GDP, GPP, GLP, GACP)

2

2

 

 

4.   Marketing và Thị trường dược phẩm

3

3

 

 

5.   Thực hành về quản lý và cung ứng thuốc (bệnh viện, nhà thuốc, công ty)

3

 

3

 

6.   Thực hành sản xuất thuốc tại các xí nghiệp dược phẩm

3

 

3

 

7.   Sản xuất thuốc từ dược liệu

2

1

1

d-

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

Sinh viên chọn 1 trong 2 chuyên ngành sau đây:

6

 

 

 

·   Chuyên ngành 1: “Quản lý và cung ứng thuốc”

6

 

 

 

1.   Đảm bảo chất lượng thuốc

1

1

 

 

2.   Bảo hiểm y tế

1

1

 

 

3.   Dược cộng đồng

1

1

 

 

4.   Thông tin & Cảnh giác dược

1

1

 

 

5.   Quản lý dược bệnh viện

1

1

 

 

6.   Mỹ  phẩm và thực phẩm chức năng

1

1

 

 

·   Chuyên ngành 2: “Công nghệ dược phẩm”

6

 

 

 

1.   Các hệ thống trị liệu mới

1

1

 

 

2.   Phương pháp nghiên cứu dược liệu

1

1

 

 

3.   Một số phương pháp phân tích bằng quang phổ

1

1

 

 

4.   Nghiên cứu và phát triển thuốc mới

1

1

 

 

5.   Độ ổn định của thuốc

1

1

 

 

6.   Bao bì dược phẩm

1

1

 

e-

Kiến thức bổ trợ

40

 

 

 

1.   Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

24

 

 

 

2.   Kỹ năng công nghệ thông tin

14

 

 

 

3.   Kỹ năng giao tiếp

2

 

 

f-

 

 

Luận văn tốt nghiệp

Sinh viên không làm luận văn tốt nghiệp phải tích lũy đủ các học phần sau:

10

 

 

 

 

 

1.   Dược lý - Dược lâm sàng

2

 

 

 

2.   Hóa dược

2

 

 

 

3.   Bào chế và sinh dược học

2

 

 

 

4.   Tổ chức quản lý dược

2

 

 

 

5.   Kiểm nghiệm thuốc

1

 

 

 

6.   Dược liệu

1

 

 

 

TỔNG CỘNG

192

 

 

Ghi chú:

-       1 Tín chỉ lý thuyết = 15 tiết

-       1 Tín chỉ thực hành tại phòng thí nghiệm = 30 tiết

-       1 Tín chỉ thực tập tại Doanh nghiệp dược phẩm = 45 tiết

 

  • tags