Cử nhân tiếng Trung
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Cử nhân tiếng Trung

11:09 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia Tiếng Trung, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về Tiếng Trung,  sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, có kiến thức sâu về Tiếng Trung kinh tế.

Ngoài ngoại ngữ chính là Tiếng Trung, sinh viên còn được đào tạo một ngoại ngữ thứ 2 ở trình độ cơ bản (Tiếng Anh, hoặc Tiếng Nhật, hoặc Tiếng Nga) và sử dụng được công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

Sinh viên ra trường có thể đảm nhận các vị trí công tác sau:

-       Biên phiên dịch tại các cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Tiếng Trung; các cơ quan dịch thuật;

-       Cán bộ đối ngoại, cán bộ giảng dạy Tiếng Trung.

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

Số Tín chỉ

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

16

 

1.   Kinh tế học Mác - Lê nin

4

 

 

 

2.   Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

3.   Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

4.   Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

5.   Giáo dục thể chất

4

 

 

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

134

a-

Tiếng Trung

 

86

 

a1-

Tiếng Trung cơ sở (theo Giáo trình của Trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh)

 

44

 

 

1.    Trung 1 (Từ Bài 1 đến Bài 7 Quyển 1)

4

 

 

 

2.    Trung 2 (Từ Bài 8 đến Bài 15 Quyển 1)

4

 

 

 

3.    Trung 3 (Từ Bài 1 đến Bài 7 Quyển 2)

4

 

 

 

4.    Trung 4 (Từ Bài 8 đến Bài 15 Quyển 2)

4

 

 

 

5.    Trung 5 (Từ Bài 1 đến Bài 7 Quyển 3)

4

 

 

 

6.    Trung 6 (Từ Bài 8 Quyển 3 đến Bài 4 Quyển 4)

4

 

 

 

7.    Trung 7 (Từ Bài 5 đến Bài 10 Quyển 4)

4

 

 

 

8.    Trung 8 (Từ Bài 1 đến Bài 6 Quyển 5)

4

 

 

 

9.    Trung 9 (Từ Bài 7 đến Bài 13 Quyển 5)

4

 

 

 

10.  Trung 10 (Từ Bài 1 đến Bài 6 Quyển 6)

4

 

 

 

11.  Trung 11 (Từ Bài 7 đến Bài 13 Quyển 6)

4

 

 

a2-

Tiếng Trung nâng cao và Tiếng Trung kinh tế

 

42

 

 

1.    Viết Trung cấp

2

 

 

 

2.    Viết ứng dụng và thư tín thương mại

2

 

 

 

3.    Viết tiểu luận và luận văn

2

 

 

 

4.    Nghe Trung cấp

4

 

 

 

5.    Nghe tin

4

 

 

 

6.    Khẩu ngữ Trung cấp

2

 

 

 

7.    Khẩu ngữ Cao cấp

2

 

 

 

8.    Lý thuyết dịch

2

 

 

 

9.    Biên phiên dịch I

4

 

 

 

10.  Biên phiên dịch II

4

 

 

 

11.  Trung Quốc học

2

 

 

 

12.  Kinh tế I

4

 

 

 

13.  Kinh tế II

4

 

 

 

14.  Nghe Kinh tế

2

 

 

 

15.  Đọc báo chí

2

 

 

b-

Ngoại ngữ thứ hai

(Tiếng Anh, hoặc Tiếng Nhật, hoặc Tiếng Nga)

 

24

 

c-

Kiến thức bổ trợ

Kỹ năng sử dụng máy vi tính

 

14

 

d-

Thực tập cuối khóa và Luận văn tốt nghiệp

 

10

 

 

TỔNG CỘNG

150


  • tags