Cử nhân Thiết kễ mỹ thuật sản phẩm
Tiếng Việt

Cử nhân Thiết kễ mỹ thuật sản phẩm

10:53 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Cử nhân Thiết kế mỹ thuật sản phẩm, có khả năng tư duy sáng tạo mỹ thuật, thực hành thiết kế sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm thời trang, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc độc lập hoặc làm tư vấn, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến ngành thiết kế mỹ thuật sản phẩm, có thể giảng dạy thiết kế mỹ thuật sản phẩm ở các cơ sở đào tạo mỹ thuật.

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Số Tín chỉ

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

14

 

1.     Triết học Mác - Lênin

2

 

 

 

2.     Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

3.     Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

4.     Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

5.     Giáo dục thể chất

4

 

 

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

136

a-

Kiến thức cơ sở                                 

 

40

 

 

1.      Hình họa đen trắng                       

8

 

 

 

2.      Hình họa màu                                        

6

 

 

 

3.      Cơ sở tạo hình mặt phẳng            

4

 

 

 

4.      Cơ sở tạo hình trên khối

2

 

 

 

5.      Nguyên lý màu sắc

2

 

 

 

6.      Nghiên cứu thiên nhiên                

2

 

 

 

7.      Vẽ kỹ thuật                                   

2

 

 

 

8.      Luật xa gần

2

 

 

 

9.      Giải phẫu tạo hình và nhân trắc học

2

 

 

 

10.   Thực tập cơ sở mỹ thuật   

2

 

 

 

11.   Lịch sử Mỹ thuật

2

 

 

 

12.   Lịch sử Design                 

2

 

 

 

13.   Mỹ học mỹ thuật  

2

 

 

 

14.   Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật    

2

 

 

b-

Kiến thức ngành       

 

18

 

 

1.      Cơ sở mỹ thuật trong thiết kế mỹ thuật sản phẩm  

2

 

 

 

2.      Kỹ thuật mô hình sản phẩm

2

 

 

 

3.      Diễn họa hình thức mỹ thuật sản phẩm

2

 

 

 

4.      Tạo hình mỹ thuật sản phẩm 2D

4

 

 

 

5.      Tạo hình mỹ thuật sản phẩm 3D

4

 

 

 

6.      Đồ họa trên kiểu dáng sản phẩm

4

 

 

c-

Kiến thức chuyên ngành (tự chọn)  

 

30

 

 

Sinh viên chọn một trong hai chuyên ngành sau đây:

 

·    Chuyên ngành 1: Thiết kế mỹ thuật sản phẩm”

30

 

 

1.      Thiết kế sản phẩm gốm, sứ

2

 

 

 

2.      Thiết kế sản phẩm nhựa

2

 

 

 

3.      Thiết kế sản phẩm thủy tinh, kim loại

2

 

 

 

4.      Thiết kế sản phẩm gỗ

2

 

 

 

5.      Thiết kế sản phẩm lưu niệm/quà tặng

2

 

 

 

6.      Đồ án thiết kế sản phẩm gia dụng

4

 

 

 

7.      Đồ án thiết kế sản phẩm, thiết bị văn phòng

4

 

 

 

8.      Thiết kế sản phẩm đơn lẻ nội, ngoại thất

4

 

 

 

9.      Đồ án thiết kế sản phẩm nội thất đồng bộ

4

 

 

 

10.  Thực hành tạo dáng sản phẩm mẫu

4

 

 

 

·    Chuyên ngành 2: “Thiết kế mỹ thuật Thời trang”

30

 

 

1.    Lịch sử và khuynh hướng phát triển            thời trang

2

 

 

 

2.    Vật liệu may thời trang

2

 

 

 

3.    Công nghệ và kỹ thuật may

4

 

 

 

4.    Thiết kế thời trang trẻ em

2

 

 

 

5.    Đồ án thiết kế thời trang công sở

4

 

 

 

6.    Thiết kế thời trang dạo phố

2

 

 

 

7.    Đồ án thiết kế thời trang dạ hội

4

 

 

 

8.    Thiết kế phụ kiện thời trang

2

 

 

 

9.    Đồ án thiết kế thời trang đồng bộ theo đề tài

4

 

 

 

10.  Thực hành tạo mẫu thời trang

4

 

 

d-

Kiến thức bổ trợ        

 

38

 

 

1.    Ngoại ngữ (Tiếng Anh)    

24

 

 

 

2.    Tin học cơ bản      

10

 

 

 

3.    Tin học chuyên ngành

4

 

 

đ-

Thực tập cuối khóa và Đồ án tốt nghiệp      

 

10

 

 

TỔNG CỘNG

150

  • tags