Cử nhân Tiếng Nhật
Tiếng Việt

Cử nhân Tiếng Nhật

15:38 - 22-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TIẾNG NHẬT 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Tiếng Nhật đối với người Việt Nam là một ngoại ngữ tương đối khó, vì cấu trúc ngữ pháp có nhiều khác biệt so với tiếng Việt và trong hệ thống chữ viết có sử dụng nhiều chữ Hán (viết thì đúng là chữ Hán, nhưng đọc thì theo âm tiếng Nhật). Để hoàn thành chương trình Đại học về tiếng Nhật đòi hỏi phải tích lũy 150 đơn vị học trình, cao hơn thời lượng dành cho Chương trình Đại học về các tiếng nước ngoài khác.

Chương trình đào tạo Tiếng Nhật của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lấy Giáo trình “Nihongo” (Nhật bản ngữ) của Trường Đại học Ngoại ngữ Tôkyô làm giáo trình chính thức. Theo giáo trình này, tiếng Nhật được chia thành 3 cấp độ để đào tạo:

-     Bậc Sơ cấp    (Sankyu - tam cấp):               36 ĐVHT
-     Bậc Trung cấp (Nikyu - nhị cấp):   thêm       48 ĐVHT
-     Bậc Cao đẳng (Ikkyu - nhất cấp):   thêm      66 ĐVHT 
Trước mắt, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo tiếng Nhật và  cấp chứng chỉ tiếng Nhật theo từng cấp độ.
-     Cấp Chứng chỉ tiếng Nhật trình độ Sơ cấp cho những người hoàn thành chương trình Sankyu.
-     Cấp Chứng chỉ tiếng Nhật trình độ Trung cấp cho những người hoàn thành chương trình Nikyu.
-     Cấp Chứng chỉ tiếng Nhật trình độ Cao đẳng cho những người hoàn thành chương trình Ikkyu.

  • tags