Điểm thi lại - nâng điểm + Điểm thi lớp học lại các môn Khoa Triết học giữa kỳ 1 2018-2019
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

Điểm thi lại - nâng điểm + Điểm thi lớp học lại các môn Khoa Triết học giữa kỳ 1 2018-2019

15:18 - 22-11-2018


-điểm thi lần 2 môn đlcm xem TẠI ĐÂy

- điểm thi lần 2 môn Triết học xem Tại Đây

- điểm thi lớp học lại TTHCM xem TẠI ĐÂY

-điểm thi lớp học lại ĐLCM xem TẠI ĐÂY

-điểm thi lớp học lại KNGT xem TẠI ĐÂY

-điểm thi lần 2 môn TTHCM xem TẠI ĐÂY

-điểm thi lần 2 môn KNGT xem TẠI ĐÂY

  • tags
Tin khác