THÔNG BÁO V/v: tổ chức cho sinh viên nợ điểm môn GDTC các khóa 20, 21, 22
Tiếng Việt

Khoa GDTC

THÔNG BÁO V/v: tổ chức cho sinh viên nợ điểm môn GDTC các khóa 20, 21, 22

16:19 - 22-09-2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

     

Hà Nội, ngày 17  tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức cho sinh viên nợ điểm môn GDTC các khóa 20, 21, 22

 

 

Theo nguyện vọng của sinh viên các khóa;  20, 21, 22 còn nợ điểm môn học Giáo dục thể chất, đã mua phiếu học lại và nộp tại Khoa. Để đảm bảo cho sinh viên ra trường theo đúng tiến độ Khoa Giáo dục thể chất tổ chức cho nhóm sinh viên hệ Đại học khóa 20, 21, 22 thi để trả nợ môn học cụ thể;

1.    Thời gian thu phiếu vào 2 ngày thứ 3 và thứ 4 ( 22 – 23/ 9/ 2020) thu phiếu trong giờ hành chính.

2.    Thời gian thi; 8h Chủ nhật ngày 27/ 9/ 2020

·      Lưu ý; số sinh viên đã đăng kí thi lại tự ôn luyện và theo dõi lịch thi để đạt kết quả tốt.

·      Khi đi thi nhớ mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân

·      Mặc trang phục và dụng cụ thể thao theo qui định của môn học.

·      SV có nhu cầu đi lại bằng ô tô vào ngày thi liên hệ sđt 0362603883

 

                                                                                                                  CHỦ NHIỆM KHOA

                                                           

                                                                                                                ( đã ký)

 

 

                                                                                                  Ths. Nghiêm Xuân Thúc    

 

  • tags