Lịch thi lại môn GDQP-AN học kỳ II năm học 2014-2015
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Lịch thi lại môn GDQP-AN học kỳ II năm học 2014-2015

10:23 - 22-06-2015

Lịch thi lại môn GDQP-AN học kỳ II năm học 2014-2015 của Khóa 19 ( DL;QL;LK;TM;MT) và lớp học lại HKII.14-15

Thời gian: 07h30 ngày 23/6/2015.

Địa điểm: D701, D702, D703, D704, D705, D706.

Danh sách thi sv xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTTkxWaE5UVzk4X3M/view?usp=sharing

  • tags