Lịch thi 9 tuần đầu học kỳ II năm học 2020-2021
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Lịch thi 9 tuần đầu học kỳ II năm học 2020-2021

08:55 - 22-04-2021

Tải lịch thi 9 tuần đầu Học kỳ II năm học 2020-2021 tại đây  (update 21.4.2021)

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Sinh viên cần theo dõi lịch thi này và danh sách thi tại các Khoa phụ trách giảng dạy học phần