Chương trình đào tạo Khoa Ngôn ngữ Anh
Tiếng Việt

Khoa Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo Khoa Ngôn ngữ Anh

09:57 - 22-02-2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

(HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY)

KHOA NGÔN NGỮ ANH

FACULTY OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES

Khoa Ngôn ngữ Anh được giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học (cử nhân) từ 1996 và bậc cao học (thạc sỹ) từ 2015. Đến nay Khoa đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, gần 50 thạc sỹ đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, các Trường phổ thông và các cơ sở giáo dục. Hiện tại có trên 1000 sinh viên Đại học và học viên cao học đang theo học tại Khoa.

Đội ngũ của Khoa gồm 40 cán bộ, giảng viên, trong đó có 2 Phó Giáo sư, 5 Tiến sỹ và gần 30 Thạc sỹ được đào tạo ở trong và ngoài nước. Hàng năm Khoa còn mời các chuyên gia nước ngoài, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ của các Trường, các Viện nghiên cứu tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp.

Văn phòng Khoa: Phòng A304, khu làm việc Vĩnh Tuy, số 29A, ngõ 124 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04.36336507 – Máy lẻ: 842

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH – HỆ CHÍNH QUY

Chương trình nhằm đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và kỹ năng ngôn ngữ, đạt trình độ C1 theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ Châu Âu hoặc bậc 5/6 theo Khung năng lực tiếng Anh dành cho Việt Nam.

Sinh viên ra trường có thể đảm nhận các vị trí công tác sau:

-       Biên/phiên dịch tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công tác đối ngoại, kinh doanh và khởi nghiệp…

-       Giảng dạy tiếng Anh trong Nhà trường, các cơ sở giáo dục hoặc tổ chức và quản lý các trung tâm ngoại ngữ.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Số lượng tín chỉ: 134

Văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc học bạ để xét tuyển.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT

STT

Học phần

Số tín chỉ

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

14

1

Kinh tế học Mác – Lênin

2

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

2

4

Giáo dục quốc phòng anh ninh

4

5

Giáo dục thể chất

4

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

90

Khối kiến thức cơ sở ngành

8

1

Dẫn luận ngôn ngữ

2

2

Cơ sở văn hoá Việt nam

2

3

Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

2

4

Tiếng việt thực hành

2

Khối kiến thức ngành

76

Thực hành tiếng Anh 1

12

5

Thực hành tiếng Anh 1.1

4

6

Thực hành tiếng Anh 1.2

4

7

Thực hành tiếng Anh 1.3

4

Thực hành tiếng Anh 2

12

8

Thực hành tiếng Anh 2.1

4

9

Thực hành tiếng Anh 2.2

4

10

Thực hành tiếng Anh 2.3

4

Thực hành tiếng Anh 3

12

11

Thực hành tiếng Anh 3.1

4

12

Thực hành tiếng Anh 3.2

4

13

Thực hành tiếng Anh 3.3

4

Thực hành tiếng Anh 4

12

14

Thực hành tiếng Anh 4.1

4

15

Thực hành tiếng Anh 4.2

4

16

Thực hành tiếng Anh 4.3

4

17

Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh

2

18

Ngữ pháp tiếng Anh

4

19

Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Anh

2

20

Văn hóa Anh Mỹ

3

21

Văn học Anh

2

22

Dịch 1

2

23

Dịch 2

3

24

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

3

25

Kỹ năng thuyết trình

2

26

Viết hàn lâm

2

     27.    

Tiếng Anh chuyên ngành (Chọn một trong số các chuyên ngành sau)

3

27.1

Tiếng Anh Du lịch

3

27.2

Tiếng Anh Văn phòng

3

27.3

Tiếng Anh Kinh doanh

3

27.4

Tiếng Anh Y học

3

Khối kiến thức chuyên ngành (Chọn 1 trong 2 chuyên ngành sau)

6

Chuyên ngành dịch thuật

6

28.1

Phân tích diễn ngôn và Ngôn ngữ học đối chiếu

3

29.1

Dịch nâng cao

3

Chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh

6

28.2

Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ

3

29.2

Công nghệ và thực hành giảng dạy

3

III. KIẾN THỨC BỔ TRỢ

20

     30. Ngoại ngữ II (Chọn 1 trong các ngoại ngữ sau)

12

30.1

Tiếng Trung

12

30.2

Tiếng Nhật

12

30.3

Tiếng Nga

12

31

Kỹ năng sử dụng máy tính

14

IV. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

10

32

Thực tập

5

33

Khóa luận/Thi tốt nghiệp

5

TỔNG CỘNG

140

 

Sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân, sinh viên có thể tiếp tục theo học chương trình cao học tại Khoa để lấy bằng Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÔN NGỮ ANH.

 

Chương trình nhằm đào tạo những nhà chuyên môn có kiến thức lý thuyết nâng cao, mở rộng và cập nhật về ngôn ngữ Anh, văn hóa Anh, và các ngành có liên quan để vận dụng một cách chủ động và sáng tạo trong công tác dịch thuật, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh. Ngoài ra còn có năng lực xác định và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

Học viên sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sỹ Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận các công việc về dịch thuật tại các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước…, các công việc về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh tại các trường Đại học, Cao đẳng, các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác hoặc tổ chức và quản lý các Trung tâm Ngoại ngữ.

Thời gian đào tạo: 2 năm

Số lượng tín chỉ: 60

Văn bằng: Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Đại học tiếng Anh của các trường Đại học, Học viện trong cả nước

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT

TT

Môn học

Số tín chỉ

I

Khối kiến thức chung

12

 1.  

 Triết học

(Philosophy)

04

 1.  

 Ngoại ngữ 2

 (Second foreign language)

06

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học

(Research methodology)

02

II

Khối kiến thức cơ sở ngành

10

 1.  

 Ngôn ngữ học đại cương

 (General linguistics)

02

 1.  

Kỹ năng Ngôn ngữ nâng cao

(Advanced skills in English)

03

 1.  

Cấu trúc tiếng Anh hiện đại

(Structure of Modern English)

03

 1.  

Viết tiếng Anh hàn lâm

(Academic Writing)

02

III

Khối kiến thức chuyên ngành

30

a

Các môn bắt buộc

12

 1.  

 Ngữ nghĩa tiếng Anh

(English semantics)

02

 1.  

Phân tích diễn ngôn

(Discourse Analysis)

02

 1.  

Dịch thuật

(Translation studies)

03

 1.  

 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

(English language teaching methodology)

03

 1.  

Tiếng Anh toàn cầu

(English as a global language)

02

b

Các môn tự chọn (chọn 6 môn trong các môn sau)

18

 1.  

Ngôn ngữ học đối chiếu

(Contrastive linguistics)

03

 1.  

 Giao tiếp giao văn hoá

(Cross-culture communication)

03

 1.  

Ngữ dụng học

 (Pragmatics)

03

 1.  

Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ

(English language Testing and Assessment)

03

 1.  

Nghiên cứu ngôn ngữ và quy trình luận văn

(Guide to language research and thesis procedures)

03

 1.  

Ngôn ngữ và văn hoá

 (Language and culture)

03

 1.  

Ngôn ngữ học ứng dụng

(Applied linguistics)

03

 1.  

Ngữ pháp chức năng

(Functional grammar)

03

 1.  

Ngôn ngữ học xã hội

(Sociolinguistics)

03

 1.  

Ngữ pháp lí thuyết

(Theoretical Grammar)

03

 1.  

 Tiếng Anh chuyên ngành

(English for specific purposes)

03

IV

Luận văn Thạc sỹ

08

 

TỔNG CỘNG

60

 

 

WELCOME TO

THE FACULTY OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES

HÀ NỘI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

 

 • tags