Thông báo Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc Sĩ Chuyên Ngành Kiến trúc năm 2017
Tiếng Việt

Thạc sĩ

Thông báo Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc Sĩ Chuyên Ngành Kiến trúc năm 2017

13:27 - 22-02-2017
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC
(MÃ SỐ 60.58.01.02) NĂM 2017
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có Thông báo số 623/KDCN - SĐH ngày 10/01/2017 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 trong đó có thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc - Mã số 60.58.01.02.
Đối với chuyên ngành kiến trúc đây là chương trình đào tạo quan trọng, không chỉ giúp cho người học bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho các Kiến trúc sư mà còn mở ra cơ hội việc làm và hội nhập Quốc tế. Theo hệ thống giáo dục Anh-Mỹ hiện nay các sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Kiến trúc sư là những người đã có trình độ thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo SĐH (trình độ thạc sĩ và tiến sĩ) có uy tín, thu hút được đông đảo người theo học. Trường đã cung cấp cho xã hội trên 2000 cán bộ khoa học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Năm 2017 Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 650 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ cho 07 chuyên ngành, trong đó có 50 chỉ tiêu cho chuyên ngành Thạc sĩ Kiến trúc. tuyển sinh cụ thể như sau:

1.     Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng tốt nghiệp tốt nghiệp Kiến trúc sư, bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch

2.     Các môn thi tuyển: 3 môn

-Vật lý kiến trúc;

- Lịch sử kiến trúc Thế giới; 

- Ngoại ngữ: 01 trong 4 thứ tiếng Anh; Nga; Pháp hoặc Trung quốc (trình độ A2). Trừ các trường hợp được miễn thi theo Qui chế tuyển sinh

3.     Thời gian nhận hồ sơ: Từ 20/2 đến 06/05/2017

4.     Thời gian tổ chức ôn tập từ 08/5/2017 -  17/5/2017

5.     Thời gian thi: 20,21/5/2017

Hồ sơ dự thi và mọi chi tiêt dự tuyển, thời gian thi, địa điểm thi và các chi tiết cần tiết khác xem trong Thông báo tuyển sinh  đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 số 623/KDCN -SĐH ngày 10/01/2017 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Website: hubt.edu.vn  

Liên hệ trực tiếp:  Văn phòng khoa Kiến trúc - P.215 nhà C, Cơ sở 1 Vĩnh Tuy hoặc theo các số điện thoại sau: 0973.21.43.68 ; 0983.30.50.30;  0912.06.36.55
Hoặc theo dõi Fage Facebook tại đây!

  • tags