Thông Báo Tổ Chức Thi Và Xét Tuyển Ngành Kiến Trúc Năm 2017 Hệ Đại Học Chính Quy
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Thông Báo Tổ Chức Thi Và Xét Tuyển Ngành Kiến Trúc Năm 2017 Hệ Đại Học Chính Quy

07:55 - 22-02-2017


 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017


THÔNG BÁO

TỔ CHỨC THI VÀ XÉT TUYỂN NGÀNH KIẾN TRÚC  NĂM 2017
 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1. Tổ hợp môn thi:

- Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (vẽ tĩnh vật hoặc đầu tượng)
- Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật (vẽ tĩnh vật hoặc đầu tượng)
- Toán, Lý, Văn ( Kiểm tra năng khiếu sau khi nhập học)
Trong đó:
Môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2.
Môn Toán nhân hệ số 1.5

2. Quy định môn thi năng khiếu: Vẽ mỹ thuật
- Hình thức:
+ Sơ tuyển năng khiếu: Thông qua kết quả thi sơ tuyển năng khiếu môn vẽ Mỹ thuật trong tháng 5 năm 2017 tại một số điểm trường THPT một số tỉnh phía Bắc.
+ Thi tuyển năng khiếu môn vẽ Mỹ thuật: Ngày 05/07/2017 tại Phòng C201, nhà C, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
+ Thí sinh nộp bài vẽ mỹ thuật tự chọn đến khoa Kiến trúc
- Mẫu vẽ: Vẽ đầu tượng hoặc Vẽ tĩnh vật theo đăng ký dự thi của thí sinh
- Vẽ bằng bút chì trên khổ giấy A3

3. Phương thức xét tuyển ngành Kiến trúc năm 2017
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và kết quả sơ tuyển thi năng khiếu môn vẽ Mỹ thuật, hoặc qua bài vẽ Mỹ thuật tự chọn.
* Môn Toán, Lý, Văn: Xét kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
* Môn thi năng khiếu: Thí sinh lựa chọn các hình thức tại Mục 2
- Đăng ký sơ tuyển hoặc thi năng khiếu đến hết ngày ngày 04/05/2017 (Mẫu phiếu đăng ký trên website hubt.edu.vn) 
- Địa điểm nộp đăng ký:
+ Tại phòng Giáo vụ  hoặc phòng C215, Khoa Kiến trúc, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh tuy, P.Vĩnh tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
+ Thí sinh tại các tỉnh: gửi qua bưu điện về địa chỉ trên hoặc qua email: khoakientruc.kdcn@gmail.com
Phương thức 2:  Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12) và sơ tuyển thi năng khiếu vẽ tĩnh vật.
* Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, điểm Toán, Lý  hoặc Toán, Văn lấy theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT để xét tuyển.

* Môn thi năng khiếu: 

Thí sinh gửi bài vẽ tĩnh vật ( mẫu vẽ tự chọn hoa quả, cốc chén …) hoặc bài vẽ đầu tượng bằng bút chì đen, trên khổ giấy A3 (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về phòng C215, Khoa Kiến trúc, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh tuy, P.Vĩnh tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.


4. Hồ sơ dăng ký xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (lấy trên trang Web của trường) 
- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) đối với học sinh tốt nghiệp trước năm 2017 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2017;
- Học bạ THPT (bản sao công chứng);
- Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);
- 03 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
- 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận;
Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển

 Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo)
- Các Phó Hiệu trưởng
- Khoa Kiến trúc
 KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Đã ký


  • tags