Thông báo thu phiếu học lại Môn GDQP học kỳ 2 năm 2014-2015
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Thông báo thu phiếu học lại Môn GDQP học kỳ 2 năm 2014-2015

14:51 - 22-01-2015

KHOA GDQP-AN THÔNG BÁO 

- THU PHIẾU HỌC LẠI GDQP-AN TỪ NGÀY 22/01/2015.

- DỰ KIẾN THỜI GIAN HỌC TỪ 02/03/2015 (THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP CHI TIẾT KHOA SẼ THÔNG BÁO SAU)

MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ TRỢ LÝ KHOA: 01272.755.889 

  • tags