Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo quán triệt hoạt động và quy chế Nghiên cứu khoa học trong toàn trường
Tiếng Việt

Hoạt động chung

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo quán triệt hoạt động và quy chế Nghiên cứu khoa học trong toàn trường

16:55 - 21-12-2018

Sáng ngày 20/12/2018, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo quán triệt về Hoạt động và Quy chế Nghiên cứu Khoa học trong toàn trường.

Description: C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.337\IMG_9706.JPG

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo quán triệt Hoạt động và Quy chế Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Trung tâm truyền thông

Buổi họp do TS. Đỗ Quế Lượng - Phó Hiệu trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học nhà trường chủ trì. Tham dự buổi họp còn có các Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các Khoa, phòng ban, đơn vị trong toàn trường.

Buổi họp nhằm mục đích phổ biến về Quy chế Nghiên cứu Khoa học của nhà trường cho tất cả các đơn vị nhận thức rõ ràng hơn về hoạt động này, qua đó đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.

 Trước đó, vào ngày 17/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ra Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo với 38 thành viên là Ban lãnh đạo nhà trường và đại diện các đơn vị liên quan. Hội đồng được phân chia thành 04 tiểu ban: Khối Kinh tế và Quản lý, Công nghệ - Kỹ thuật; Khối sức khỏe và Khối ngôn ngữ.

Description: C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.619\IMG_9710.JPG

TS. Đỗ Quế Lượng - Phó Hiệu trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại buổi họp.

Ảnh: Trung tâm truyền thông

TS. Đỗ Quế Lượng - Phó Hiệu trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học nhà trường khẳng định: Ngoài hoạt động quản lý đào tạo thì nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong một trường đại học, giúp nâng tầm và vị thế của trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm, giảng viên, cán bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch Nghiên cứu khoa học và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học hàng năm. Các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động Nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên trong trường.

Đồng thời, Phó Hiệu trưởng thường trực, TS. Đỗ Quế Lượng cũng nhấn mạnh: Mục tiêu hoạt động của Nghiên cứu khoa học là phải gắn nhiệm vụ đào tạo và Nghiên cứu khoa học cho giảng viên và cán bộ nghiên cứu; Đẩy mạnh Hợp tác quốc tế về Nghiên cứu khoa học Nâng cao trình độ chuyên môn và tạo động lực nghiên cứu cho các đối tượng; Nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn quản lý, sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ, bảo vệ sức khỏe, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Description: C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.502\IMG_6250.JPG

GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học nhà trường phát biểu tại buổi họp.

Ảnh: Trung tâm truyền thông

Tại buổi họp, GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học nhà trường cũng đã công bố các văn bản, báo cáo về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Hội đồng Khoa học.

TS. Đặng Văn Đồng - Ủy viên Hội đồng khoa học, Trưởng ban Thư ký Hội đồng khoa học trường phổ biến các nội dung trong Quy chế Nghiên cứu khoa học như: Phân cấp trách nhiệm quản lý, Nội dung hoạt động, Quyền lợi của người tham gia, Quy đổi các sản phẩm Nghiên cứu khoa học thành số giờ giảng dạy, Quy định thủ tục về Đăng ký đề tài, Nghiệm thu kết quả và Kinh phí, giúp các cán bộ, giảng viên hiểu rõ về các vấn đề liên quan đến Nghiên cứu khoa học.

Nhiều ý kiến đóng góp đã được đưa ra trên tinh thần nhất trí, đồng quan điểm với các điều khoản được nêu lên trong Quy chế và hy vọng hoạt động Nghiên cứu khoa học sẽ được lan tỏa rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, đạt kết quả tốt, giúp nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

                                                                                                Thu Hương

                                                                                    Trung tâm truyền thông

  • tags
Tin khác