Điểm điều kiện và danh sách thi học kỳ I 2016-2017
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Điểm điều kiện và danh sách thi học kỳ I 2016-2017

11:07 - 21-12-2016

Sinh viên xem điểm của mình tại đây: 

Khối 16 Tuần: https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTWDZSZ1E1LURBVzg/view?usp=sharing

Khối 8 Tuần: https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTV1BqU1ZiVmFKbVU/view?usp=sharing

Lớp Học lại HK1: https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTYXBMUExya2xsVHc/view?usp=sharing

Danh sách thi của khối 16 Tuần và lớp học lại: https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTb0tXUVFBSG1MblE/view?usp=sharing

Mọi thắc mắc sinh viên lên trực tiếp văn phòng khoa trong giờ hành chính. (Lưu ý những bạn nào bôi vàng là KĐT)

Những bạn thiếu thông tin mã sinh viên đề nghị liên hệ ngay với trợ lý Khoa để bổ sung.

  • tags