Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Dược học
Tiếng Việt

Khoa Dược học

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Dược học

19:43 - 21-10-2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH DƯỢC HỌC 

1. Tên ngành đào tạo: Dược học

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Về chính trị 

-     Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương , chính sách  của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc,bảo vệ sức khỏe nhân dân.

3.2. Về ngoại ngữ

-     Đạt trình độ tiếng Anh 400 điểm TOIEC (tương đương trình độ A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu) hay các hình thức tương đương khác của tiếng Anh. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thông thường và đọc, hiểu, dịch các tài liệu dược học bằng Tiếng Anh.

3.3. Về tin học

-     Vận dụng được các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo, trình bày văn bản, tính toán và thống kê ( Word, Excel, Power).

-     Có khả năng tiếp cận, sử dụng một số phần mềm thông dụng trong lĩnh vực Y-Dược.

-     Có khả năng sử dụng các dịch vụ cơ bản của internet trong tìm kiếm và trao đổi thông tin.

3.4. Về chuyên môn

-     Có kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở và có phương pháp luận cơ bản trong nghiên cứu khoa học.

-     Có kiến thức chuyên môn cơ bản về bào chế, sản xuất, đảm bảo chất lượng thuốc, kiểm nghiệm và cung ứng đặc biệt là tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân và cộng đồng.

-     Nắm vững được các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác Dược.

-     Có kiến thức bổ trợ về một số lĩnh vực sau:

-     Công nghiệp dược (phát triển, xây dựng công thức bào chế, sản xuất các chế phẩm thông thường).

-     Dược lâm sàng (hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý trong bệnh viện và cộng đồng)

-     Quản lý và kinh tế dược (quản lý, cung ứng, kinh doanh trong lĩnh vực dược).

-     Đảm bảo chất lượng thuốc (đảm bảo chất lượng thuốc, kiểm nghiệm chất lượng nguyên liệu và dược phẩm và mỹ phẩm).

-     Dược liệu và dược cổ truyền (bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến, sản xuất, tư vấn sử dụng dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc dược liệu).

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

-     Thực hiện được các  thực hành tốt trong sản xuất, đảm bảo chất lượng, tồn trữ, cung ứng và tư vấn sử dụng thuốc. Tham gia các hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên.

-     Thực hiện được các văn bản pháp quy về quản lý dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

-     Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia.

-    Tư vấn và hướng dẫn được cho các nhân viên y tế và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.

-     Thu thập, tổng hợp, đánh giá và phổ biến được các thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe.

Có thêm một số kỹ năng trong các lĩnh vực sau:

-     Công nghiệp dược: tham gia tổ chức và sản xuất được một số thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

-     Dược lâm sàng: phân tích được cách dùng thuốc trong một số ca lâm sàng, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý cho nhân viên y tế và bệnh nhân và khách hang tại các hiệu thuốc. Hiểu và thực hành được kỹ năng truyền thong, giao tiếp với thầy thuốc, người bệnh và khách hang để tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

-     Quản lý và kinh tế dược: thực hiện được các phương pháp, các chức năng quản lý và kinh tế dược trong lựa chọn, mua sắm, phân phối, sử dụng thuốc và các dịch vụ y tế phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

-     Đảm bảo chất lượng thuốc: đo lường và xử lý được các số liệu trong quá trình đảm bảo chất lượng thuốc.

-     Dược liệu và dược cổ truyền: chế biến, kiểm nghiệm, sản xuất, tư vấn và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc dược liệu.

4.2. Kỹ năng mềm 

-     Có khả năng giao tiếpvới thầy thuốc, người bệnh và khách hàng, soạn thảo, thuyết trình, thảo luận, đàm phàn và làm chủ tình huống.

-     Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả.

-     Thiết lập kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một  cách hiệu quả.

-     Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm.

5. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm

5.1 Yêu cầu về thái độ

-     Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn , nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.

-     Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan.

-     Có trách nghiệm công dân, ý thức cộng đồng.

-     Có tinh thần học hỏi, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

5.2. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

-     Đảm nhiệm các vị trí dược sĩ đại học  trong các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc,  khoa dược bệnh viện và những nơi có yêu cầu sử dụng dược sỹ.

-     Có khả năng tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn dược.

5.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

-     Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.

-     Có khả năng tham gia các khóa đào tạo liên tục chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

-     Có khả năng theo học các chương trình đào tạo để được cấp văn bằng sau đại học trong và ngoài nước.

  • tags