PHT Trần Đức Minh tiếp Công ty Aukunekuse – Nhật Bản về tuyển sinh tốt nghiệp đại học sang Nhật làm việc.
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Trần Đức Minh tiếp Công ty Aukunekuse – Nhật Bản về tuyển sinh tốt nghiệp đại học sang Nhật làm việc.

14:00 - 21-08-2019

Thứ Tư 21/8

14h00

PHT Trần Đức Minh tiếp Công ty Aukunekuse – Nhật Bản về tuyển sinh tốt nghiệp đại học sang Nhật làm việc.

Thành phần: Viện HTQT, Đại diện K.CNTT và Mỹ thuật ứng dụng, Du lịch.

Phòng A205

  • tags