PHT Trần Đức Minh tiếp Công ty Aukunekuse – Nhật Bản về tuyển sinh tốt nghiệp đại học sang Nhật làm việc.
Tiếng Việt

Sự kiện