Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

15:51 - 21-07-2020

KHOA KẾ TOÁN

THÔNG BÁO

(v/v Nộp phiếu thi lại, thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 2 - 2019 - 2020)

 ( Dự kiến thi từ ngày 14/9/2020 - 20/9/2020)

- Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

+ Thời gian: từ ngày 27/07/2020 đến ngày 29/07/2020.

(Buổi sáng từ 8h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30).

+ Địa điểm: phòng A504

- Khi nộp phiếu sinh viên phải ghi chính xác mã sinh viên, họ tên, môn thi và ký nhận vào danh sách đăng ký.

- Sinh viên xem danh sách thi lại và thi nâng điểm tại trang web của trường : http://hubt.edu.vn/khoa-2/khoa-ke-toan/60

- Sinh viên có thắc mắc về danh sách thi liên hệ về Văn phòng Khoa Kế toán trước khi thi 03 ngày.

- Các môn thi lại và thi NĐ 8 tuần sau kỳ 2 (2019 – 2020):

Khóa

Ngành

Tên học phần

Số TC

22

Kế toán

Kế toán công

4

Phân tích tài chính các HĐKD

4

Kế toán quản trị

4

Kiểm toán CB - KITBCTC

4

Tổ chức công tác kế toán

2

Thương mại

Kế toán DN - KTTM

4

22TS

Kế toán

Kế toán công

4

Phân tích tài chính các HĐKD

4

Kế toán quản trị

4

Kiểm toán CB - KITBCTC

4

Tổ chức công tác kế toán

2

23

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

4

Ngân hàng

Kế toán doanh nghiệp

4

23TS

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

4

 

  • tags