PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì Lễ Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019)
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì Lễ Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019)

09:00 - 21-06-2019

Thứ Sáu 21/6

9h00

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì Lễ Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019)

Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các Khoa, đơn vị trong Trường; Hội đồng biên tập Tạp chí; Đại diện một số các cơ quan Báo chí, Cơ quan Truyền thông hợp tác với Nhà trường; Các CTV Truyền thông, Tạp chí, Bản tin.

Phòng

 A204

  • tags