Thạc sĩ ngôn ngữ Anh
Tiếng Việt

Thạc sĩ

Thạc sĩ ngôn ngữ Anh

09:25 - 21-04-2016

Chuẩn đầu ra của Kiến thức chuyên ngành:

Nắm vững có hệ thống, hiểu sâu sắc về các hiện tượng, các qui luật phát triển, các quan hệ, các khái niệm thuộc lĩnh vực chuyên ngành Ngôn ngữ Anh như ngữ âm tiếng Anh, từ vựng-ngữ nghĩa tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh, sự phát triển của tiếng Anh, dụng học tiếng Anh, đặc trưng các biến thể tiếng Anh, văn hóa các nước nói tiếng Anh và những vấn đề cơ bản về lý luận, phương pháp giảng dạy tiếng Anh và dịch thuật,…

Văn bằng:

Tên tiếng Việt: Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh

Tên tiếng Anh: Master of Arts in English linguistics 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


I-Khối kiến thức chung: 10 tín chỉ


TT

Môn học

TC

1.

Triết học (Philosophy)

03

2.

Ngoại ngữ 2 (second foreign language)

06

3.

Nghiên cứu khoa học (Research methodology)

01


II. Khối kiến thức cơ sở ngành:14 tín chỉ


a.

Các môn bắt buộc

10

1.

Ngôn ngữ học (General linguistics)

02

2.

Phân tích diễn ngôn (Discourse analysis)

02

3.

Viết tiếng Anh hàn lâm và các kỹ năng ngôn ngữ nâng cao (Academic writing and advanced skills in English)

04

4.

Nghiên cứu ngôn ngữ và qui trình viết luận văn (Guide to language research and thesis procedure)

02

b.

Các môn tự chọn (Chọn 04 tín chỉ)

04

1.

Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive linguistics)

02

2.

Giao tiếp giao văn hóa (Cross-culture communication)

02

3.

Ngữ pháp chức năng (Functional Grammar)

02


III. Khối kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ


a.

Các môn bắt buộc

12

1.

Ngữ nghĩa tiếng Anh 
(English Semantics)

02

2.

Cấu trúc tiếng Anh hiện đại (The structure of Modern English)

04

3.

Dịch thuật và thực hành (Translation studies and practice)

03

4.

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (English language teaching methodology)

03

b.

Các môn tự chọn (Chọn 06 tín chỉ)

06

1.

Ngữ pháp lí thuyết (Theoretical Grammar)

02

2.

Ngữ dụng học (Pragmatics)

02

3.

Ngôn ngữ và văn hóa (Language and Culture)

02

4.

Các loại tiếng Anh trên thế giới và chính sách ngôn ngữ (World Englishes and language policy)

02

5.

Tiếng Anh chuyên ngành (English for specific purposes)

02


IV. Luận văn: 08 tín chỉ

TỔNG CỘNG: 50 TÍN CHỈ


ĐIỀU KIỆN DỰ THI

- Tốt nghiệp Đại học tiếng Anh tại các trường Đại học trong cả nước (cử nhân ngôn ngữ Anh, cử nhân sư phạm tiếng Anh, cử nhân tiếng Anh chuyên ngành,…)

* Những người tốt nghiệp hệ không chính qui (tại chức, từ xa…) phải hoàn thành chương trình bổ túc do nhà trường quy định trước khi dự thi 


CÁC MÔN THI


- Môn cơ bản: Ngôn ngữ Anh

(gồm phần lý thuyết và thực hành)

- Môn cơ sở: Kỹ năng thực hành tiếng Anh

(gồm 4 nội dung: Từ vựng, đọc hiểu, viết, dịch)

- Môn Ngoại ngữ thứ 2: Tuỳ chọn một trong các thứ tiếng Trung, Nga,  Pháp...theo qui định của Bộ GD-ĐT.


HỒ SƠ DỰ THI

Phát hành tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ HN

- Viện Đào tạo Sau Đại học

- Khoa tiếng Anh Sau Đại học

- Trung tâm truyền thông


LIÊN HỆ:

Khoa tiếng Anh Sau Đại học, Phòng C2.17N

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ HN,

Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04.36336507 – Máy lẻ: 842

DĐ: 0912641768 - 0929656323

  • tags