THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU PHIẾU THI LẠI NÂNG ĐIỂM
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh A

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU PHIẾU THI LẠI NÂNG ĐIỂM

15:33 - 20-12-2019

THÔNG BÁO

Khoa Tiếng Anh A thu phiếu thi lại, nâng điểm các học phần HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6 vừa thi xong. Sinh viên nộp phiếu từ ngày 30/12/2019 đến hết ngày 08/01/2020 tại phòng A306.

Hạn nộp: Thứ 4, ngày 8/1/2020.

  • tags