Thông báo về việc tiếp tục phiên họp trù bị Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Tiếng Việt

Hoạt động Cổ đông

Thông báo về việc tiếp tục phiên họp trù bị Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

14:44 - 20-10-2020

  • tags