PHT Hà Đức Trụ chủ trì họp kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 theo kế hoạch số 66/KDCN-VP
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Hà Đức Trụ chủ trì họp kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 theo kế hoạch số 66/KDCN-VP

13:30 - 20-08-2019

Thứ Ba 20/8

13h30

PHT Hà Đức Trụ chủ trì họp kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 theo kế hoạch số 66/KDCN-VP, ngày 16/8/2019.

Mời dự: PHT Nguyễn Công Nghiệp.

Thành phần: ô.Nhị, b.Hương (VP); ô.Đức, ô.Tuấn (P.CTSV); ô.Hiếu, ô.Tình (QTA); b.Liên (P.YT); Đại diện Lãnh đạo P.QLĐT, P.TC-KT, K.MTUD, TT Truyền thông, Bản tin, TTDVSV; a.Hạnh (BT Đoàn TN), c.Khánh, c.Dung (Hội SV).

Phòng A205

  • tags