LỊCH LÀM VIỆC Thời gian: từ 20/7/2020 – 25/7/2020
Tiếng Việt

Lịch tuần

LỊCH LÀM VIỆC Thời gian: từ 20/7/2020 – 25/7/2020

08:22 - 20-07-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

–––––––––––––

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

LỊCH LÀM VIỆC

Thời gian: từ 20/7/2020 – 25/7/2020

 

 

 

Số: 47

 

 

Ngày

Giờ

Nội dung công việc

Địa điểm

 

PHT Đinh Văn Tiến chỉ đạo Hội đồng thi kết thúc học phần học kỳ II hệ Đại học năm học 2019-2020 từ ngày 13/7  đến ngày 30/7/2020.

 

Thứ Ba 21/7

8h30

Họp Hội đồng Quản trị để thảo luận và thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo của Ban Trù bị về việc thành lập Hội đồng Trường; Quá trình chuyển đổi loại hình Trường và thành lập Hội đồng Trường theo Quy định của Luật Giáo dục Đại học 2018 và Nghị định số 99/NĐ-CP; Báo cáo tài chính năm học 2019-2020. (Dự kiến cả ngày: Sáng từ 8h30; Chiều từ 13h30).

Thành phần: Các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Phòng A204

Thứ Tư 22/7

9h00

PHT Phạm Dương Châu chủ trì ký Hợp đồng liên kết đào tạo thực hành lâm sàng giữa bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trường.

Mời dự: PHT Đỗ Quế Lượng, PHT Hà Đức Trụ.

Thành phần: Ban Chủ nhiệm và trợ lý Khoa Y, Khoa Răng Hàm Mặt và các đại biểu theo giấy mời.

VPK RHM

Thứ Năm 23/7

9h00

Trường Cao đẳng KD&CN Hà Nội, Viện Phát triển doanh nghiệp làm việc với Trường Cao đẳng Y Dược Thăng Long và Công ty ITM về việc tuyển sinh và đào tạo cho chương trình cao đẳng chuẩn Nhật ngành Điều dưỡng.

Phòng A205

9h00

PHT Hà Đức Trụ chủ trì họp sắp xếp các phòng thực hành của Khối sức khỏe.

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo P.QTA; Khối sức khỏe: Lãnh đạo Khoa Y, Dược, Điều dưỡng, ĐHLT&ĐTTX

Phòng A204

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình Luật Kinh tế 1 cấp Trường.

Thành phần: Theo Quyết định số 1347/QĐ-BGH ngày 27/5/2020

Phòng A204

 

 

 

Ghi chú: Các đơn vị nộp Phiếu lao động, Bảng chấm công và danh sách nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương tháng 7/2020 về Phòng Tổ chức – Cán bộ trước ngày 27/7/2020.

  • tags