HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 21&15LTCD NGÀY17.9.2020
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 21&15LTCD NGÀY17.9.2020

15:49 - 20-07-2020

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 21 ĐH &15LTCD. HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TN NGÀY 17/9/2020 TẠI ĐÂY


Tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp sinh viên cần:

- Đến trước thời gian bảo vệ 10 phút, xem danh sách phòng hội đồng dán tại bảng tin Phòng A504 để chuẩn bị hội đồng;

- làm Slide PowerPoint luận văn được làm theo đúng quy định của Khoa Kế toán (nội dung từ 10 đến 12 slide, font chữ 26-28).

- Đem theo 1 quyển luận văn tốt nghiệp, giấy bút;

- Mang máy tính xách tay đến để trình chiếu slide;


- Trang phục: Nam quần âu áo sơ mi, nữ áo dài truyền thống.

Sau khi sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp 1 tuần, Khoa sẽ tập hợp gửi điểm về trung tâm tin học.

  • tags