HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 21&15LTCD NGÀY 22 & 23 .6.2020
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 21&15LTCD NGÀY 22 & 23 .6.2020

14:57 - 20-06-2020

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀY 22 & 23/6/2020 XEM TẠI ĐÂY

Tại buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp sinh viên cần:

- Đến trước thời gian bảo vệ 10 phút xem danh sách hội đồng tại bảng tin phòng A504 và chuẩn bị hội đồng;

- Slide luận văn được làm theo đúng quy định của Khoa Kế toán (nội dung từ 10 đến 12 slide, font chữ 26-28).

- Mang máy tính xách tay để trình chiếu slide.

- Đem theo 1 quyển luận văn tốt nghiệp, giấy bút, máy tính.

- Trang phục: Nam quần âu áo sơ mi, nữ áo dài truyền thống.

  • tags