Khoa CNTT: danh sách tổng hợp sinh viên nộp phiếu thi lại, nâng điểm
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: danh sách tổng hợp sinh viên nộp phiếu thi lại, nâng điểm

18:38 - 20-06-2019

- Danh sách tổng hợp

1. sinh viên không có tên trong danh sách liên hệ VP khoa CNTT D403 để kiểm tra phiếu đã nộp.

2. Hạn nhân thông tin trước ngày 29/6/2019

3. Khi có lịch thi VP Khoa sẽ cập nhật phòng thi, ca thi sau

  • tags