Danh sách thi ngày 24.03.2017: Môn Kiểm toán Nội bộ (Kiểm toán Khóa 18), Kế toán tập đoàn (KT18), Tổ chức công tác kế toán (CĐ12)
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

Danh sách thi ngày 24.03.2017: Môn Kiểm toán Nội bộ (Kiểm toán Khóa 18), Kế toán tập đoàn (KT18), Tổ chức công tác kế toán (CĐ12)

15:48 - 20-03-2017

- Sinh viên xem danh sách thi môn Kiểm toán nội tại đây, môn Kế toán tập đoàn tại đây, môn Tổ chức công tác kế toán tại đây

- Sinh viên thắc mắc về điểm kiểm tra liên hệ với giáo viên giảng dạy.

- Khoa Kế toán chỉ giải quyết các thắc mắc đến 12h00' trước ngày thi 01 ngày.

  • tags