Thông báo lớp học lại bổ sung học kỳ II năm 2014 - 2015
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Thông báo lớp học lại bổ sung học kỳ II năm 2014 - 2015

09:36 - 20-03-2015
Khoa GDQP-AN thông báo tổ chức lớp học lại bổ sung học kỳ 2.2014-2015.
Thời gian học:
- Thứ 2 (23/03/2015) Sáng C507; Chiều B527; Tối B525
- Thứ 3 (24/03/2015) Sáng B520; Chiều B508
Thời gian lên lớp:
- Sáng từ 7h30 đến 12h00
- Chiều từ 13h00 đến 17h45
- Tối 18h00 đến 20h30
Sinh viên nộp phiếu học lại tại phòng giáo vụ A110Y Vĩnh Tuy
  • tags