Thời khóa biểu các môn học của Khoa Kế toán học online 8 tuần đầu kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

Thời khóa biểu các môn học của Khoa Kế toán học online 8 tuần đầu kỳ 2 năm học 2020 - 2021

06:55 - 20-02-2021
Các bạn sinh viên yêu mến!

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có sự thay đổi không mong muốn. Để đảm bảo cho sự an toàn và sức khoẻ của các bạn sinh viên và Kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường quyết định:
- Sinh viên, học viên các hệ ở lại địa phương học trực tuyến từ ngày 22/02/2021 cho đến khi có thông báo tập trung.
Trân trọng!

Văn phòng Khoa Kế toán
Phòng A501, A504
Website: http://hubt.edu.vn/khoa-2/khoa-ke-toan/60
Fanpage: https://www.facebook.com/khoaketoanhubt