Lịch học lại học kỳ II năm học 2016-2017
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Lịch học lại học kỳ II năm học 2016-2017

11:39 - 20-02-2017

Sinh viên nộp phiếu học lại Học kỳ II năm học 2016-2017 tại phòng C415 hoặc thùng thư của Khoa GDQP&AN ( đồi hồi nhà A).

Lịch học bắt đầu từ tối thứ 2 ngày 6/3/2017.

  • tags
Top 100 sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 - 2015