Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

10:18 - 20-01-2021

KHOA KẾ TOÁN

THÔNG BÁO

(v/v Nộp phiếu thi lại, thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 1 - 2020 - 2021)

 

- Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

+ Thời gian: từ ngày 25/01/2021 đến ngày 28/01/2021.

(Buổi sáng từ 8h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30).

+ Địa điểm: phòng A504

- Sinh viên xem danh sách thi lại và thi nâng điểm tại trang web của trường : http://hubt.edu.vn/khoa-2/khoa-ke-toan/60

- Các môn thi lại và thi nâng điểm 8 tuần sau kỳ 1 năm học 2020 - 2021:

 

Khóa

Ngành

Tên học phần

Số
TC

Ghi chú

22

Thương mại

Phân tích tài chính các HĐKD

2

 

23

Kế toán

Kế toán quản trị

4

 

Kế toán thương mại

4

 

Tài chính

NL Kế toán - KTDN

4

 

23TS

Kế toán

Kế toán quản trị

4

 

Kế toán thương mại

4

 

 

                                                                          Ngày 20 tháng 01 năm 2021

                                                                                  Chủ nhiệm Khoa

  • tags