Thông báo v/v Bổ sung lịch tuần từ 18/10 đến 23/10
Tiếng Việt

Lịch tuần

Thông báo v/v Bổ sung lịch tuần từ 18/10 đến 23/10

10:20 - 19-10-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

–––––––––––––––––––––––––

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––

 

Hà Nội, ngày 18  tháng  9 năm 2021

                                

THÔNG BÁO

V/v bổ sung lịch tuần số 09

 

Văn phòng trân trọng thông báo về việc bổ sung lịch tuần số 09 như sau:

1.    Bổ sung cuộc họp sau:

 

Ngày

Giờ

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Sáu 

22/10

8h30

PHT Nguyễn Công Nghiệp chủ trì họp Hội đồng thẩm định cấp trường giáo trình Bảo hiểm xã hội.

Thành phần: ô.Thành, ô.Thanh (CNK Kế toán); ô.Đẩu (P.KH); c. Hương; ô.Tạo; c. Mỹ (K.TC).

VPK

A214

 

2.    Bổ sung thành phần họp vào cuộc họp 8h00 sáng Thứ sáu, do PHT Trần Đức Minh chủ trì họp trực tuyến về kỹ thuật chuyển đổi số trong các trường ĐH do Hội các trường Đại học và Cao đẳng VN tổ chức, gồm BCN khoa: Kiến trúc, Xây dựng, Điện – Điện tử, Cơ Điện tử & ô tô, Môi trường, Quản lý, Kinh tế, Ngân hàng, Thương mại, Kế toán, Quản lý nhà nước.

 

                                                                                            VĂN PHÒNG

 

  • tags