PHT Trần Đức Minh tiếp Trường Cao đẳng Dong – Eui (Busan Hàn Quốc).
Tiếng Việt

Sự kiện

PHT Trần Đức Minh tiếp Trường Cao đẳng Dong – Eui (Busan Hàn Quốc).

14:00 - 19-08-2019

Thứ Hai

19/8

14h00

PHT Trần Đức Minh tiếp Trường Cao đẳng Dong – Eui (Busan Hàn Quốc).

Thành phần: Viện HTQT

Phòng A205

  • tags