TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH HÀ NỘI SẴN SÀNG CHO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (ĐÁNH GIÁ NGOÀI)
Tiếng Việt

Thông báo chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH HÀ NỘI SẴN SÀNG CHO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (ĐÁNH GIÁ NGOÀI)

10:23 - 19-07-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH HÀ NỘI SẴN SÀNG CHO CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (ĐÁNH GIÁ NGOÀI)

Những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục đại học nước ta đã có những chuyển biến tích cực khi số trường đại học đạt chuẩn kiểm định ngày càng tăng, chất lượng đào tạo nhân lực được nâng lên đáng kể. Đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới là điều mà bất cứ trường đại học, cao đẳng nào cũng mong muốn vươn tới.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng là một trong những cơ sở đào tạo đã và đang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) sắp tới. 

Công tác chuẩn bị cho Đánh giá ngoài đã được hoàn tất

 GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương, tích cực, hiện nay quá trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đã được Nhà trường tiến hành xong và chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng cho công tác khảo sát sơ bộ từ ngày 20/7/2021 và khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 03/8/2021 đến hết ngày 09/8/2021.

Description: Hiển thị IMG_0195.JPG

GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã chủ trương khẳng định uy tín và thương hiệu bằng chất lượng đào tạo Học đi đôi với hành, gắn đào tạo với thực tế và nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội. Bên cạnh việc từng bước đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng chương trình đào tạo cập nhật, hiện đại; tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi; xây dựng môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại và năng động giúp người học phát triển toàn diện, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Trước đây, trường đã thực hiện công tác tự đánh giá theo Thông tư cũ chỉ có 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, đứng đầu là GS. Hiệu trưởng Trần Phương, đã tiến hành thực hiện tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn mới (Thông tư số 12 của Bộ GDĐT). Trong hơn 03 năm qua, Trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục một cách toàn diện và quyết liệt.

Với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, trên tất cả các phương diện ở 04 nội dung cơ bản: Đào tạo và Quản lý Đào tạo; Nghiên cứu khoa học và Quản lý Nghiên cứu khoa học; Hợp tác Quốc tế và Phục vụ cộng đồng, Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá ở tất cả các tổ chức từ khoa, bộ môn, sinh viên cho đến phòng ban, trung tâm.

Kết quả sau 3 năm thực hiện, Nhà trường đã từng bước thay đổi cơ bản và hoàn thiện trên mọi phương diện theo một quy chuẩn nhất định, có chiến lược đúng đắn, kế hoạch rõ ràng, chương trình bài bản và minh chứng cụ thể.

Đến nay, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã hoàn thành việc tự đánh giá chất lượng giáo dục bên trong và hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quy định về kiểm định cơ sở giáo dục đại học ban hành ngày 19/5/2017 của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn mới và đến tháng 12/2020, Nhà trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và được phép ký hợp đồng Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo (kèm theo minh chứng) này cũng đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử chính thức của Nhà trường cũng như trên cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

Nhà trường vẫn đang tiếp tục thực hiện cải tiến sau tự đánh giá trên mọi phương diện, nhất là đối với cán bộ, giảng viên của các khoa, các phòng ban; chuẩn bị sẵn sàng cho công tác mời Trung tâm kiểm định giáo dục bên ngoài vào thẩm định, đánh giá vào tháng 7 và tháng 8/2021 tới đây. Trong suốt thời gian qua, Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết và tổ chức nhiều Hội nghị phổ biến, tập huấn dành cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, học viên, giúp họ nhận thức đầy đủ, rõ ràng, chính xác về những nội dung, vấn đề liên quan đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và những công việc phải thực hiện để phục vụ cho hoạt động đánh giá ngoài.

Trong quá trình tự đánh giá với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn mới, các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường đã vô cùng tích cực, không quản khó khăn để thu thập, hệ thống hóa minh chứng và hoàn thiện các báo cáo ở tất cả các tiêu chí.

Buổi họp các đơn vị chuẩn bị cho công tác Đánh giá ngoài được tổ chức khẩn trương và đồng bộ

GS.TS. Đinh Văn Tiến cũng chỉ ra rằng, hiện nay, Kiểm định chất lượng là hoạt động quan trọng nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và công khai, minh bạch với cơ quan quản lý và xã hội đối với một trường đại học. Hơn nữa, đây cũng là một quá trình xem xét chất lượng giáo dục từ bên ngoài, để khảo sát, đánh giá, từ đó giúp các cơ sở gió dục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm với 4 bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá; Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, qua đó từng bước đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Quá trình tự đánh giá và đánh giá cơ sở giáo dục phải căn cứ các tiêu chuẩn kiểm định đánh giá toàn bộ các hoạt động của cơ sở giáo dục, qua đó liên tục xác định được những điểm mạnh để tiếp tục phát huy, những điểm tồn tạị để xây dựng kế hoạch khắc phục.

Mục đích chính của kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học. Chính các tiêu chí trong kiểm định chất lượng đã tạo áp lực để các cơ sở giáo dục chú trọng, đổi mới, tìm giải pháp nâng cao chất lượng. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục còn nhằm thực hiện trách nhiệm giải trình các bên liên quan (người học, giảng viên, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý, nhà sử dụng lao động, các đối tác, gia đình người học, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, tổ chức và cá nhân có liên quan khác) về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Chính vì vậy, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục phải được tiến hành thường xuyên. Vì nếu một tổ chức giáo dục đại học mà không tiến hành kiểm định thì không ổn hay nói cách khác là sẽ bị “tụt hậu”. Do đó, Kiểm định chất lượng giáo dục chính là một công việc nhằm giúp nâng cao chất lượng đào tạo và cũng là nhiệm vụ sống còn của một trường đại học.

Đối với Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, kiểm định chất lượng rõ ràng đã làm thay đổi cơ bản nhiều phương diện, nhất là trong 03 năm vừa qua. Chương trình đào tạo đi vào bài bản hơn, đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt, đó là thực hiện quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Nghiên cứu khoa học hoạt động trên mục tiêu là phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu, nâng cao chất lượng từ các đề tài liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Trường cho tới các bài báo, hội thảo khoa học, khảo sát thực tiễn,… Tất cả điều đó cũng đã làm cho Nhà trường thay đổi rất căn bản.

Hợp tác quốc tế cũng như vậy. Nếu trước đây việc hợp tác quốc tế chỉ dừng lại ở những chuyến thăm, làm việc thông thường thì sau khi thực hiện vào công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, Nhà trường đã chú trọng nhiều hơn nữa vào nhiệm vụ hợp tác quốc tế, thông qua việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Giai đoạn 2018 - 2022) và tầm nhìn đến 2030, trong đó có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về các hoạt động đối ngoại, mở rộng, phát triển các hoạt động hợp tác liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến trong khu vực châu Á và thế giới; Thiết lập chương trình liên kết đào tạo thiết thực, có hiệu quả; Có kế hoạch mời một số nhà khoa học nước ngoài, đặc biệt là các nhà khoa học gốc Việt thường xuyên giảng dạy, nghiên cứu tại trường; Tạo điều kiện cho các giảng viên của Trường tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại nước ngoài; Mở rộng hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên với các trường nước ngoài, tiếp nhận sinh viên, học viên nước ngoài, nhằm gia tăng số lượng sinh viên nước ngoài học tập, nghiên cứu tại trường. Đồng thời, Nhà trường cũng tổ chức cho sinh viên, học viên Việt Nam du học ở nước ngoài theo chương trình liên kết hợp tác đào tạo.

Nếu như trước đây Trường chỉ dừng lại ở việc hiến, tặng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thì đến nay, thông qua tự đánh giá và cải tiến chất lượng, hoạt động Phục vụ cộng đồng được Trường triển khai trên nhiều phương diện từ tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ đến phổ biến kiến thức như: mở lớp đào tạo chứng chỉ tin học theo quy định của Bộ GDĐT cho các tổ chức, cộng đồng, đặc biệt là cho các cán bộ thuộc 2 quận lân cận và một số địa phương khác đạt kết quả và hiệu ứng lan tỏa tốt đẹp…

Bám sát Thông tư số 12, Trường đã thành lập Ban hoạt động Phục vụ cộng đồng do Chánh Văn phòng làm trưởng ban, thành viên các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên) và đại diện các phòng ban là ủy viên, với nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm soát các hoạt động này. Các kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng được triển khai, giám sát thường xuyên thông qua mạng lưới các thành viên của Ban Phục vụ cộng đồng (mỗi đơn vị 01 lãnh đạo và cán bộ hỗ trợ Phục vụ cộng đồng). Các đơn vị lập kế hoạch phục vụ cộng đồng hàng năm, sau mỗi đợt hoạt động, Nhà trường tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra hướng cải tiến nhằm tìm kiếm thêm và làm phong phú hơn loại hình phục vụ cộng đồng.

Chính vì vậy, uy tín cũng như thương hiệu của Nhà trường được nâng lên rất cao trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng như trong xã hội.

 

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học sẽ có ý nghĩa to lớn đối với Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kiểm định chất lượng để phát triển giáo dục đại học bền vững. Những điều kiện bảo đảm chất lượng của trường đại học được chú trọng gồm: đội ngũ; chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu; phòng học, hệ thống công nghệ thông tin, phòng thí nghiệm; nguồn lực tài chính…

Vì vậy, GS.TS. Đinh Văn Tiến quan điểm rằng, đảm bảo chất lượng giáo dục là công việc thường xuyên, liên tục. Nếu được công nhận đạt chuẩn chất lượng đào tạo, vị thế của trường được tăng lên, tạo ra uy tín trong xã hội.

Hơn nữa, trường sẽ có được quyền tự chủ rất cao về nhiều mặt của đào tạo đại học như việc tổ chức kiểm tra, thanh tra; xây dựng chương trình đào tạo; mở mã ngành đào tạo; xác định chỉ tiêu đào tạo của các khối (Đại học chính quy, Thạc sĩ, Tiến sĩ…).

Đối với lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Nhà trường sẽ được chủ động hợp tác với các tổ chức giáo dục và trường đại học của nước ngoài. Đương nhiên là mọi việc đều được thực hiện dưới sự quản lý của Bộ GDĐT nhưng việc chủ động trong các lĩnh vực là rất cần thiết đối với nhà trường. Và chỉ có kiểm định chất lượng mới có thể nâng được vấn đề tự chủ của một trường đại học.

Nhiều Hội nghị tập huấn về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và chuẩn bị cho Đánh giá ngoài đã được tổ chức với sự tham gia của toàn bộ đơn vị, phòng ban chức năng trong Trường

Để đạt được những điều đó, việc nâng cao năng lực quản lý của các phòng ban, các bộ phận trực tiếp đào tạo như các Khoa, Viện đào tạo khác trong toàn trường cũng rất quan trọng. Đồng thời, trường cũng phải tiếp tục hiện đại hóa các cơ sở, trang thiết bị, kỹ thuật, đặc biệt là áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua hoạt động học và thi trực tuyến để có điều kiện mở rộng, nâng cao quy mô đào tạo không chỉ bên trong mà còn ở cả bên ngoài Nhà trường. Bởi nếu có hệ thống đào tạo trực tuyến bài bản như vậy và được Bộ GDĐT cho phép, Nhà trường hoàn toàn có thể nâng cao chỉ tiêu đào tạo.

Một chiến lược phát triển quan trọng nữa đó là phải đưa chương trình đào tạo sát với thực tế sản xuất kinh doanh, hoạt động xã hội, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công ăn việc làm, cống hiến công sức cũng như trí tuệ của họ cho xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó giúp nâng cao vị thế, thương hiệu của Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân nói riêng và xã hội nói chung./.

                                                                                                Thu Hương                          

  • tags