Đề án tuyển sinh năm 2021(sửa đổi)
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Đề án tuyển sinh năm 2021(sửa đổi)

12:34 - 19-07-2021
Sau khi tiến hành rà soát đề án tuyển sinh, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ ban hành bản Đề án tuyển sinh 2021 sửa đổi. Các nội dung sửa đổi liên quan đến mục 2. Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học và mục 3 Tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, vừa làm vừa học và mục 4. Tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy, vừa làm vừa học đối với người có bằng đại học
Các nội dung khác của hệ Đại học chính quy giữ nguyên, không thay đổi so với đề án đã đăng.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trân trọng thông báo.


  • tags