Điểm điều kiện học kỳ II năm học 2019-2020
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Điểm điều kiện học kỳ II năm học 2019-2020

21:40 - 19-07-2020

Sinh viên các lớp học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh học kỳ II năm học 2019-2020 xem điểm điều kiện của mình tại đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BdzXH79WkvWLmdze7rN4gQRwRi1FLQ4n?usp=sharing

Lưu ý: 

- Sinh viên có thắc mắc (thiếu hoặc nhầm mã sv, điểm) liên hệ trực tiếp với trợ lý Khoa: Thầy Trung-0936192129

- Những sv bị bôi vàng là không đủ điều kiện dự thi.

  • tags