Điểm thi môn Giáo dục thể chất ngày 31 tháng 5 năm 2020
Tiếng Việt

Khoa GDTC