Lễ Bế giảng và phát Chứng chỉ nghiệp vụ soạn thảo văn bản; nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng.
Tiếng Việt

Sự kiện

Lễ Bế giảng và phát Chứng chỉ nghiệp vụ soạn thảo văn bản; nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng.

09:00 - 19-04-2019

Thứ Sáu 19/4

9h00

Lễ Bế giảng và phát Chứng chỉ nghiệp vụ soạn thảo văn bản; nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng.

Thành phần: Các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng và các đại biểu theo giấy mời.

Phòng

A204

  • tags