Khoa CNTT: Danh sách thi lại, nâng điểm tổng hợp - 8 tuần đầu học kỳ 2 năm học 2018-2019
Tiếng Việt

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT: Danh sách thi lại, nâng điểm tổng hợp - 8 tuần đầu học kỳ 2 năm học 2018-2019

15:11 - 19-04-2019

 - Vui lòng tải danh sách về để xem trên máy tính

- Danh sách thi

- Nếu không có trong danh sách liên hệ văn phòng Khoa CNTT - D403 - Giờ hành chính trước 2 ngày thi

  • tags